Egitura eta Organigrama

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioa hainbat organok osatzen dute; hierarkikoki ordenatuak daude, Nafarroako Gobernuaren zuzendaritzapean. Administrazioak objektibotasunez erantzuten die interes orokorrei eta gauzatzen ditu izaera administratiboa duten funtzio betearazleak

Nafarroako Gobernuko Lehendakariari dagokio Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren departamentuak sortu, aldatu, batu eta kentzea, eta bakoitzaren izena eta eskumen-esparrua zehaztea.

Departamentu bakoitzak idazkaritza tekniko nagusi bat du eta egituratzen da zuzendaritza nagusi batean edo batzuetan.

Zuzendaritza nagusiak egituratu daitezke honako hauetan:

  • Zerbitzuak
  • Atalak
  • Bulegoak edo hortik beherako unitateak.
 

Jarraian kontsulta dezakezu Nafarroako Foru Administrazioaren egitura organikoa, hori osatzen duten departamentuetako bakoitzaren organigrama eta eginkizunak (dagozkien egiturari buruzko foru dekretuen bidez esleituak).
 

 
 
 Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioen departamentuen egitura
Lehendakariaren 22/2019 Foru Dekretua, abuztuaren 6koa
 
Departamentuak Zereginak eta Organigrama Kide anitzeko organoak
 
Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barnea Zereginak Organigrama Dietas y comisiones
Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoak Zereginak Organigrama Dietas y comisiones
Lurralde Kohesioa Zereginak Organigrama Dietas y comisiones
Ekonomia eta Ogasun Zereginak Organigrama Dietas y comisiones
Garapen Ekonomiko eta Enpresarial Zereginak Organigrama Dietas y comisiones
Migrazio Politiketako eta Justizia Zereginak Organigrama Dietas y comisiones
Hezkuntza Zereginak Organigrama Dietas y comisiones
Eskubide Sozialak Zereginak Organigrama Dietas y comisiones
Osasuna Zereginak Organigrama Dietas y comisiones
Herritarrekiko Harremanak Zereginak Organigrama Dietas y comisiones
Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitala Zereginak Organigrama Dietas y comisiones
Landa Garapeneko eta Ingurumena Zereginak Organigrama Dietas y comisiones
Kultura eta Kirola Zereginak Organigrama Dietas y comisiones
 
 

Aurreko Gobernuak  Dietas y comisiones