Egitura eta Organigrama

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioa hainbat organok osatzen dute; hierarkikoki ordenatuak daude, Nafarroako Gobernuaren zuzendaritzapean. Administrazioak objektibotasunez erantzuten die interes orokorrei eta gauzatzen ditu izaera administratiboa duten funtzio betearazleak

Nafarroako Gobernuko Lehendakariari dagokio Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren departamentuak sortu, aldatu, batu eta kentzea, eta bakoitzaren izena eta eskumen-esparrua zehaztea.

Departamentu bakoitzak idazkaritza tekniko nagusi bat du eta egituratzen da zuzendaritza nagusi batean edo batzuetan.

Zuzendaritza nagusiak egituratu daitezke honako hauetan:

  • Zerbitzuak
  • Atalak
  • Bulegoak edo hortik beherako unitateak.
 

Jarraian kontsulta dezakezu Nafarroako Foru Administrazioaren egitura organikoa, hori osatzen duten departamentuetako bakoitzaren organigrama eta eginkizunak (dagozkien egiturari buruzko foru dekretuen bidez esleituak).
 

 
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioen departamentuen egitura
Lehendakariaren 22/2019 Foru Dekretua, abuztuaren 6koa
 
Departamentuak Eginkizunak  Egitura Organigrama Zuzendaritza  
taldea
  Kide Anitzeko organoak 
Oinarrizkoa Organikoa
Lehendakaritza, Berdintasuna, Funtzio Publikoa eta Barnea      Dietas y comisiones   Dietas y comisiones
Lurralde Antolamendua, Etxebizitza, Paisaiak eta Proiektu Estrategikoak     Dietas y comisiones   Dietas y comisiones
Lurralde Kohesioa     Dietas y comisiones   Dietas y comisiones
Ekonomia eta Ogasuna     Dietas y comisiones   Dietas y comisiones
Garapen Ekonomikoa eta Enpresariala   Dietas y comisiones   Dietas y comisiones
Migrazio Politika eta Justizia   Dietas y comisiones   Dietas y comisiones
Hezkuntza     Dietas y comisiones   Dietas y comisiones
Eskubide Sozialak   Dietas y comisiones   Dietas y comisiones
Osasuna   Dietas y comisiones   Dietas y comisiones
Herritarrekiko Harremanak   Dietas y comisiones   Dietas y comisiones
Unibertsitatea, Berrikuntza eta Eraldaketa Digitala   Dietas y comisiones   Dietas y comisiones
Landa Garapena eta Ingurumena Dietas y comisiones   Dietas y comisiones
Kultura eta Kirola   Dietas y comisiones   Dietas y comisiones
 
 

Aurreko Gobernuak  Dietas y comisiones