Egitura eta Organigrama

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioa hainbat organok osatzen dute; hierarkikoki ordenatuak daude, Nafarroako Gobernuaren zuzendaritzapean. Administrazioak objektibotasunez erantzuten die interes orokorrei eta gauzatzen ditu izaera administratiboa duten funtzio betearazleak

Nafarroako Gobernuko Lehendakariari dagokio Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren departamentuak sortu, aldatu, batu eta kentzea, eta bakoitzaren izena eta eskumen-esparrua zehaztea.

Departamentu bakoitzak idazkaritza tekniko nagusi bat du eta egituratzen da zuzendaritza nagusi batean edo batzuetan.

Zuzendaritza nagusiak egituratu daitezke honako hauetan:

  • Zerbitzuak
  • Atalak
  • Bulegoak edo hortik beherako unitateak.
 

Jarraian kontsulta dezakezu Nafarroako Foru Administrazioaren egitura organikoa, hori osatzen duten departamentuetako bakoitzaren organigrama eta eginkizunak (dagozkien egiturari buruzko foru dekretuen bidez esleituak).
 

 
 
 Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioen departamentuen egitura
Lehendakariaren 8/2015 Foru Dekretua, uztailaren 22koa
 
Departamentuak Zereginak eta Organigrama Kide anitzeko organoak
 
Garapen Ekonomikoa Zereginak Organigrama Dietas y comisiones
Eskubide Sozialak Zereginak Organigrama Dietas y comisiones
Ogasuna eta Finantza Politika  Zereginak Organigrama Dietas y comisiones
Lehendakaritza, Funtzio Publikoa, Barnea eta Justizia Zereginak Organigrama Dietas y comisiones
Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanak Zereginak Organigrama Dietas y comisiones
Hezkuntza Zereginak Organigrama Dietas y comisiones
Osasuna Zereginak Organigrama Dietas y comisiones
Kultura, Kirola eta Gazteria Zereginak Organigrama Dietas y comisiones
Landa Garapena, Ingurumena eta Toki Administrazioa Zereginak Organigrama Dietas y comisiones