Egitura eta Organigrama

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioa hainbat organok osatzen dute; hierarkikoki ordenatuak daude, Nafarroako Gobernuaren zuzendaritzapean. Administrazioak objektibotasunez erantzuten die interes orokorrei eta gauzatzen ditu izaera administratiboa duten funtzio betearazleak

Nafarroako Gobernuko Lehendakariari dagokio Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren departamentuak sortu, aldatu, batu eta kentzea, eta bakoitzaren izena eta eskumen-esparrua zehaztea.

Departamentu bakoitzak idazkaritza tekniko nagusi bat du eta egituratzen da zuzendaritza nagusi batean edo batzuetan.

Zuzendaritza nagusiak egituratu daitezke honako hauetan:

  • Zerbitzuak
  • Atalak
  • Bulegoak edo hortik beherako unitateak.
 

Jarraian kontsulta dezakezu Nafarroako Foru Administrazioaren egitura organikoa, hori osatzen duten departamentuetako bakoitzaren organigrama eta eginkizunak (dagozkien egiturari buruzko foru dekretuen bidez esleituak).
 

 
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioen departamentuen egitura
Lehendakariaren 22/2019 Foru Dekretua, abuztuaren 6koa
 
    Oinarrizko egitura eta Zuzendaritza 
Departamentuak Eginkizunak   Organigrama taldea
 
Lehendakaritza, Berdintasuna, Funtzio Publikoa eta Barnea Eginkizunak Oinarrizko egitura Organigrama Dietas y comisiones
Lurralde Antolamendua, Etxebizitza, Paisaiak eta Proiektu Estrategikoak Eginkizunak Oinarrizko egitura Organigrama Dietas y comisiones
Lurralde Kohesioa Eginkizunak Oinarrizko egitura Organigrama Dietas y comisiones
Ekonomia eta Ogasuna Eginkizunak Oinarrizko egitura Organigrama Dietas y comisiones
Garapen Ekonomikoa eta Enpresariala Eginkizunak Oinarrizko egitura Organigrama Dietas y comisiones
Migrazio Politika eta Justizia Eginkizunak Oinarrizko egitura Organigrama Dietas y comisiones
Hezkuntza Eginkizunak Oinarrizko egitura Organigrama Dietas y comisiones
Eskubide Sozialak Eginkizunak Oinarrizko egitura Organigrama Dietas y comisiones
Osasuna Eginkizunak  Oinarrizko egitura Organigrama Dietas y comisiones
Herritarrekiko Harremanak Eginkizunak Oinarrizko egitura Organigrama Dietas y comisiones
Unibertsitatea, Berrikuntza eta Eraldaketa Digitala Eginkizunak Oinarrizko egitura Organigrama Dietas y comisiones
Landa Garapena eta Ingurumena Eginkizunak Oinarrizko egitura Organigrama Dietas y comisiones
Kultura eta Kirola Eginkizunak Oinarrizko egitura Organigrama Dietas y comisiones
 
 

Aurreko Gobernuak  Dietas y comisiones