FRENOS IRUÑA, SAL 2019 URTEA. Nafarroako lan elkartuko kooperatibetan eta lan sozietateetan bazkideak eginez enplegua sustatzeko diru-laguntzak

NAFAR LANSARE – NAFARROAKO ENPLEGU ZERBITZUA

Xedea: 

Pertsona langabeak edo aldi baterako kontratua duten langileak lan elkartuko kooperatibetan eta lan sozietateetan bazkide langile gisa edo lan-bazkide gisa sartzea

Onuraduna: 
FRENOS IRUÑA, S.A.L
Deialdia: 
Resolución 682/2013, de 29 de abril, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo, por la que se regula la concesión de subvenciones al fomento del empleo en las cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales de Navarra mediante la incorporación de socios en las mismas
Emateko ebazpena: 
0745/2019 EBAZPENA, ekainaren 28koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana. Honen bidez dirulaguntza ematen zaio Frenos Iruña, SAL enpresari, bazkide berriak egiteagatik
Esleitutako zenbatekoa: 
10 000.00