Erakundeei Dirulaguntzak

Atal honetan argitaratutako informazioa hauei buruzkoa da:

1.–DIRULAGUNTZAK

- Dirulaguntzen Plan Estrategikoa 2018-2020 eta haren jarduketa ildoak.
- Deialdien eta dirulaguntzak eta laguntzak ematearen Dirulaguntzen Datu Base Nazionala.
- Dirulaguntza, laguntza, beka edo sarien deialdiak.  Dauden dirulaguntzen ildoetarako sarbidea.
- Diru-laguntzen eta mezenasgo sozialen onuradunek gardentasunaren aldetik dituzten betebeharren jarraipena egitea; entitateek honako informazio publiko hau aurkeztu behar dute irailaren 11ko 59/2013 Foru Dekretua betetzeko, foru dekretu horrek arautzen baititu
Nafarroako Aurrekontu Orokorren kargurako diru-laguntzen onuradunek dituzten gardentasun betebeharrak:
 
. Gobernu, administrazio eta zuzendaritza organoen osaera.
. Organo horiek osatzen dituzten kargudunen zerrenda.
. Entitateak aurreko urtean goi-kargudun bakoitzari ordaindutako ordainsari gordinak eta gainerako diru ordainak, kontzeptuz kontzeptu
. Kargudun bakoitzaren dedikazio araubidea gobernuko, administrazioko eta zuzendaritzako eginkizunetarako.
. Azken urteko kontuak.
 
2.- MEZENASGO SOZIALA

Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duen uztailaren 2ko 10/1996 Foru Legearen hamargarren xedapen gehigarriak ezartzen du mezenasgo sozialaren ondoriozko pizgarrien araubidera iristeko aurreikusitako prozedura.Araubide horren onuradun diren entitateek dirulaguntza publikoen entitate onuradunei ezarritako gardentasun egitekoak bete behar dituzte.

Ayuda a Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias -INTIA- para la contratación de personal investigador y tecnológico
Deialdia:
Resolución 14E/2018, de 17 de enero de la Directora General de Industria, Energía e Innovación por la que se aprueba la convocatoria de la subvención.
Zenbatekoa:
20 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Ayuda a Fundación I+D Automoción y Mecatrónica para la realización de proyectos de I+D para el año 2018
Deialdia:
Resolución 17E/2018, de 19 de enero de la Directora General de Industria, Energía e Innovación
Zenbatekoa:
856 932,55
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Ayuda a Welfare Tracker SL para la realización de proyectos de I+D 2018
Deialdia:
Resolución 2E/2018, de 9 de enero de la Directora General de Industria, Energía e Innovación
Zenbatekoa:
62 313,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Ayuda a Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias (INTIA) para la realización de proyectos de I+D 2018
Deialdia:
Resolución 2E/2018, de 9 de enero de la Directora General de Industria, Energía e Innovación
Zenbatekoa:
83 944,72
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Ayuda a Green Killer Weeds SLU para la realización de proyectos de I+D 2018
Deialdia:
Resolución 2E/2018, de 9 de enero de la Directora General de Industria, Energía e Innovación
Zenbatekoa:
30 355,65
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Ayuda a Integralia Movilidad SL para la realización de proyectos de I+D 2018
Deialdia:
Resolución 2E/2018, de 9 de enero de la Directora General de Industria, Energía e Innovación
Zenbatekoa:
199 009,70
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Ayuda a Veridas Digital Authentication Solutions S.L. para la realización de proyectos de I+D 2018
Deialdia:
Resolución 2E/2018, de 9 de enero de la Directora General de Industria, Energía e Innovación
Zenbatekoa:
30 612,44
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Ayuda a E Lon, Sociedad Microcooperativa para la realización de proyectos de I+D 2018
Deialdia:
Resolución 2E/2018, de 9 de enero de la Directora General de Industria, Energía e Innovación
Zenbatekoa:
37 487,26
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Ayuda a Nutrinsect Spain, S.L. para la realización de proyectos de I+D 2018
Deialdia:
Resolución 2E/2018, de 9 de enero de la Directora General de Industria, Energía e Innovación
Zenbatekoa:
44 006,19
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Ayuda a Liber Ediciones SA para la realización de proyectos de I+D 2018
Deialdia:
Resolución 2E/2018, de 9 de enero de la Directora General de Industria, Energía e Innovación
Zenbatekoa:
44 006,19
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Ayuda a Talleres Carlos Gomez SL para la realización de proyectos de I+D 2018
Deialdia:
Resolución 2E/2018, de 9 de enero de la Directora General de Industria, Energía e Innovación
Zenbatekoa:
43 554,12
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Ayuda a Ekinbe SL para la realización de proyectos de I+D 2018
Deialdia:
Resolución 2E/2018, de 9 de enero de la Directora General de Industria, Energía e Innovación
Zenbatekoa:
71 265,88
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Ayuda a Spirtrap SL para la realización de proyectos de I+D 2018
Deialdia:
Resolución 2E/2018, de 9 de enero de la Directora General de Industria, Energía e Innovación
Zenbatekoa:
46 018,62
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Ayuda a Fundación Pública Miguel Servet para la realización de proyectos de I+D 2018
Deialdia:
Resolución 2E/2018, de 9 de enero de la Directora General de Industria, Energía e Innovación
Zenbatekoa:
108 548,88
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Ayuda a Eversens SL para la realización de proyectos de I+D 2018
Deialdia:
Resolución 2E/2018, de 9 de enero de la Directora General de Industria, Energía e Innovación
Zenbatekoa:
79 921,47
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Ayuda a Air-Rops NA 2012 SL para la realización de proyectos de I+D 2018
Deialdia:
Resolución 2E/2018, de 9 de enero de la Directora General de Industria, Energía e Innovación
Zenbatekoa:
89 811,40
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Ayuda a Smart Comfort SL para la realización de proyectos de I+D 2018
Deialdia:
Resolución 2E/2018, de 9 de enero de la Directora General de Industria, Energía e Innovación
Zenbatekoa:
71 889,26
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Ayuda a Mahei Engineering SL para la realización de proyectos de I+D 2018
Deialdia:
Resolución 2E/2018, de 9 de enero de la Directora General de Industria, Energía e Innovación
Zenbatekoa:
54 676,01
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Ayuda a Fuvex Civil SL para la realización de proyectos de I+D 2018
Deialdia:
Resolución 2E/2018, de 9 de enero de la Directora General de Industria, Energía e Innovación
Zenbatekoa:
20 945,92
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Ayuda a L' Urederra Fundación para el Desarrollo Tecnológico y Social para la realización de proyectos de I+D 2018
Deialdia:
Resolución 2E/2018, de 9 de enero de la Directora General de Industria, Energía e Innovación
Zenbatekoa:
185 133,53
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Ayuda a Construcciones ACR SA. para la realización de proyectos de I+D 2018
Deialdia:
Resolución 2E/2018, de 9 de enero de la Directora General de Industria, Energía e Innovación
Zenbatekoa:
28 031,38
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Ayuda a Ikan Biotech SL. para la realización de proyectos de I+D 2018
Deialdia:
Resolución 2E/2018, de 9 de enero de la Directora General de Industria, Energía e Innovación
Zenbatekoa:
112 487,90
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Ayuda a Making Genetics SL. para la realización de proyectos de I+D 2018
Deialdia:
Resolución 2E/2018, de 9 de enero de la Directora General de Industria, Energía e Innovación
Zenbatekoa:
20 335,68
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Ayuda a Tedcas Medical System SL. para la realización de proyectos de I+D 2018
Deialdia:
Resolución 2E/2018, de 9 de enero de la Directora General de Industria, Energía e Innovación
Zenbatekoa:
49 303,41
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Ayuda a Brioagro Tech SL. para la realización de proyectos de I+D 2018
Deialdia:
Resolución 2E/2018, de 9 de enero de la Directora General de Industria, Energía e Innovación
Zenbatekoa:
43 305,59
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza

Orriak