Erakundeei Dirulaguntzak

Atal honetan argitaratutako informazioa hauei buruzkoa da:

1.–DIRULAGUNTZAK

- Dirulaguntzen Plan Estrategikoa 2018-2020 eta haren jarduketa ildoak.
- Deialdien eta dirulaguntzak eta laguntzak ematearen Dirulaguntzen Datu Base Nazionala.
- Dirulaguntza, laguntza, beka edo sarien deialdiak.  Dauden dirulaguntzen ildoetarako sarbidea.
- Diru-laguntzen eta mezenasgo sozialen onuradunek gardentasunaren aldetik dituzten betebeharren jarraipena egitea; entitateek honako informazio publiko hau aurkeztu behar dute irailaren 11ko 59/2013 Foru Dekretua betetzeko, foru dekretu horrek arautzen baititu
Nafarroako Aurrekontu Orokorren kargurako diru-laguntzen onuradunek dituzten gardentasun betebeharrak:
 
. Gobernu, administrazio eta zuzendaritza organoen osaera.
. Organo horiek osatzen dituzten kargudunen zerrenda.
. Entitateak aurreko urtean goi-kargudun bakoitzari ordaindutako ordainsari gordinak eta gainerako diru ordainak, kontzeptuz kontzeptu
. Kargudun bakoitzaren dedikazio araubidea gobernuko, administrazioko eta zuzendaritzako eginkizunetarako.
. Azken urteko kontuak.
 
2.- MEZENASGO SOZIALA

Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duen uztailaren 2ko 10/1996 Foru Legearen hamargarren xedapen gehigarriak ezartzen du mezenasgo sozialaren ondoriozko pizgarrien araubidera iristeko aurreikusitako prozedura.Araubide horren onuradun diren entitateek dirulaguntza publikoen entitate onuradunei ezarritako gardentasun egitekoak bete behar dituzte.

Dirulaguntza ANEL-ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL DE NAVARRA entitatearentzat, Nafarroako ETEetan lanbide profil estrategikoak garatzeko eta lanbide profilak txertatzeko, bai eta ere 2019an enpresa sentsibilizazioko ekintzak egiteko
Deialdia:
987E/2019 Ebazpena, abenduaren 14koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena. 32. NAO, 2019ko otsailaren 15ekoa 34E/2019 Ebazpena, otsailaren 26koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, akatsak zuzentzen dituena ekainaren 8ko 987E/2018 Ebazpenean. 47. NAO, 2019ko martxoaren 8koa
Zenbatekoa:
66 850,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
SALCEDO MUEBLES DE VIANA, S. COOP.-(ar)endako dirulaguntza, lehentasunez langabeak kontratatzeko konpromisoa duten prestakuntza ekintzak finantzatzeko, 2019rako
Deialdia:
417E/2018 EBAZPENA, irailaren 13koa, zeinaren bidez onesten baita 2019ko deialdia dirulaguntza publikoak emateko lehentasunez langabeak kontratatzeko konpromisoa duten prestakuntza ekintzak finantzatzeko. 2016. NAO, 2018ko urriaren 24koa. 256E/2017 Ebazpena, abenduaren 15ekoa, oinarri arautzaileak aldatu eta 2018. urterako deialdia onesten duena. 5. NAO, 2018ko urtarrilaren 8koa. 49E/2017 EBAZPENA, apirilaren 4koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, dirulaguntza publikoen oinarri arautzaileak ezartzen dituena, kontratazio-konpromisoa duten prestakuntza ekintzak finantzatzeko. 80. NAO, 2017ko apirilaren 26koa.
Zenbatekoa:
11 934,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
CAP NAVARRA, S.L.-(ar)endako dirulaguntza, lehentasunez langabeak kontratatzeko konpromisoa duten prestakuntza ekintzak finantzatzeko, 2019rako
Deialdia:
417E/2018 EBAZPENA, irailaren 13koa, zeinaren bidez onesten baita 2019ko deialdia dirulaguntza publikoak emateko lehentasunez langabeak kontratatzeko konpromisoa duten prestakuntza ekintzak finantzatzeko. 2016. NAO, 2018ko urriaren 24koa. 256E/2017 Ebazpena, abenduaren 15ekoa, oinarri arautzaileak aldatu eta 2018. urterako deialdia onesten duena. 5. NAO, 2018ko urtarrilaren 8koa. 49E/2017 EBAZPENA, apirilaren 4koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, dirulaguntza publikoen oinarri arautzaileak ezartzen dituena, kontratazio-konpromisoa duten prestakuntza ekintzak finantzatzeko. 80. NAO, 2017ko apirilaren 26koa.
Zenbatekoa:
29 835,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
AMIMET-(ar)endako dirulaguntza, lehentasunez langabeak kontratatzeko konpromisoa duten prestakuntza ekintzak finantzatzeko, 2019rako
Deialdia:
417E/2018 EBAZPENA, irailaren 13koa, zeinaren bidez onesten baita 2019ko deialdia dirulaguntza publikoak emateko lehentasunez langabeak kontratatzeko konpromisoa atxikita duten prestakuntza ekintzak finantzatzeko. 2016. NAO, 2018ko urriaren 24koa. 256E/2017 Ebazpena, abenduaren 15ekoa, oinarri arautzaileak aldatu eta 2018. urterako deialdia onesten duena. 5. NAO, 2018ko urtarrilaren 8koa. 49E/2017 EBAZPENA, apirilaren 4koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, dirulaguntza publikoen oinarri arautzaileak ezartzen dituena, kontratazio-konpromisoa duten prestakuntza ekintzak finantzatzeko. 80. NAO, 2017ko apirilaren 26koa.
Zenbatekoa:
4 243,20
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Esteribarko Udaletxea dirulaguntza POCTEFA programaren ondoriozko jarduketetarako
Deialdia:
531E/2017 EBAZPENA, abuztuaren 1ekoa, Turismo eta Merkataritza zuzendari nagusiak emana, POCTEFA Europako programen proiektu kofinantzatuen inbertsio, dinamizazio edo sustapen turistikoko jarduketetarako diru-laguntzen deialdia onesten duena
Zenbatekoa:
18 769,83
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza CIMA NUEVAS TECNOLOGÍAS INFORMATICAS S.L.U. entitateari, 2019an lehentasunez lanean ari direnei zuzendutako eta Nafarroako Espezializazio Adimentsuaren Estrategiari lotutako prestakuntza programak egiteko.
Deialdia:
E621/2019 EBAZPENA, apirilaren 16koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, “Lehentasunez lanean ari direnei zuzendutako eta Espezializazio Adimentsuaren Estrategiari lotutako prestakuntza programak” dirulaguntzaren deialdia ebazten duena. 2019ko 51. NAO, martxoaren 14koa.
Zenbatekoa:
13 368,66
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Nafarroako Emakume Enpresarien eta Zuzendarien Elkartearen dirulaguntza, emakume elkarte bezala, 2019ko emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzera eta bultzatzera zuzendutako proiektuak garatzeko Nafarroako Foru Erkidegoan.
Deialdia:
8E/2019 FORU AGINDUA, otsailaren 18
Zenbatekoa:
2 922,95
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza ANET- Asociación Navarra de Empresarios de Transporte por carretera y logística entitateari, 2019an lehentasunez lanean ari direnei zuzendutako eta Nafarroako Espezializazio Adimentsuaren Estrategiari lotutako prestakuntza programak egiteko.
Deialdia:
30E/2019 EBAZPENA, otsailaren 18koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, “Lehentasunez lanean ari direnei zuzendutako eta Espezializazio Adimentsuaren Estrategiari lotutako prestakuntza programak” dirulaguntzaren deialdia ebazten duena. 2019ko 51. NAO, martxoaren 14koa.
Zenbatekoa:
4 485,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN entitateari, 2019an lehentasunez lanean ari direnei zuzendutako eta Nafarroako Espezializazio Adimentsuaren Estrategiari lotutako prestakuntza programak egiteko.
Deialdia:
E621/2019 EBAZPENA, apirilaren 16koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, “Lehentasunez lanean ari direnei zuzendutako eta Espezializazio Adimentsuaren Estrategiari lotutako prestakuntza programak” dirulaguntzaren deialdia ebazten duena. 2019ko 51. NAO, martxoaren 14koa.
Zenbatekoa:
19 968,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
CERMIN Desgaitasuna duten pertsonen Nafarroako entitate ordezkarien batzordearendako dirulaguntza, "Sentsibilizazioa eta intzidentzia" proiektua garatzeko, 2019an
Deialdia:
Hitzarmen bidez arautua
Zenbatekoa:
105 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza EUROCONSULTORÍA FORMACIÓN EMPRESA, S.L. (EUROFORMAC) entitateari, 2019an lehentasunez lanean ari direnei zuzendutako eta Nafarroako Espezializazio Adimentsuaren Estrategiari lotutako prestakuntza programak egiteko.
Deialdia:
30E/2019 EBAZPENA, otsailaren 18koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, “Lehentasunez lanean ari direnei zuzendutako eta Espezializazio Adimentsuaren Estrategiari lotutako prestakuntza programak” dirulaguntzaren deialdia ebazten duena. 2019ko 51. NAO, martxoaren 14koa.
Zenbatekoa:
39 186,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES NAVARRA entitateari, 2019an lehentasunez lanean ari direnei zuzendutako eta Nafarroako Espezializazio Adimentsuaren Estrategiari lotutako prestakuntza programak egiteko.
Deialdia:
E621/2019 EBAZPENA, apirilaren 16koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, “Lehentasunez lanean ari direnei zuzendutako eta Espezializazio Adimentsuaren Estrategiari lotutako prestakuntza programak” dirulaguntzaren deialdia ebazten duena. 2019ko 51. NAO, martxoaren 14koa.
Zenbatekoa:
39 748,80
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza RODOIA 2000 S.L. entitateari, 2019an lehentasunez lanean ari direnei zuzendutako eta Nafarroako Espezializazio Adimentsuaren Estrategiari lotutako prestakuntza programak egiteko.
Deialdia:
E621/2019 EBAZPENA, apirilaren 16koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, “Lehentasunez lanean ari direnei zuzendutako eta Espezializazio Adimentsuaren Estrategiari lotutako prestakuntza programak” dirulaguntzaren deialdia ebazten duena. 2019ko 51. NAO, martxoaren 14koa.
Zenbatekoa:
38 984,40
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza ASOCIACIÓN DE INDUSTRIA DE NAVARRA entitateari, 2019an lehentasunez lanean ari direnei zuzendutako eta Nafarroako Espezializazio Adimentsuaren Estrategiari lotutako prestakuntza programak egiteko.
Deialdia:
30E/2019 EBAZPENA, otsailaren 18koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, “Lehentasunez lanean ari direnei zuzendutako eta Espezializazio Adimentsuaren Estrategiari lotutako prestakuntza programak” dirulaguntzaren deialdia ebazten duena. 2019ko 51. NAO, martxoaren 14koa.
Zenbatekoa:
39 952,64
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza ACCIÓN LABORAL entitateari, 2019an lehentasunez lanean ari direnei zuzendutako eta Nafarroako Espezializazio Adimentsuaren Estrategiari lotutako prestakuntza programak egiteko.
Deialdia:
E621/2019 EBAZPENA, apirilaren 16koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, “Lehentasunez lanean ari direnei zuzendutako eta Espezializazio Adimentsuaren Estrategiari lotutako prestakuntza programak” dirulaguntzaren deialdia ebazten duena. 2019ko 51. NAO, martxoaren 14koa.
Zenbatekoa:
39 557,70
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Nafarroako DYA Errepideko Laguntza Elkartearendako dir-laguntza, 2019. urterako babes zibilaren arloan
Deialdia:
Diru-laguntza izenduna da
Zenbatekoa:
203 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Nafarroako “Acción Contra la Trata” Elkartearen dirulaguntza, emakume elkarte bezala, 2019ko emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzera eta bultzatzera zuzendutako proiektuak garatzeko Nafarroako Foru Erkidegoan.
Deialdia:
8E/2019 FORU AGINDUA, otsailaren 18
Zenbatekoa:
6 485,36
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Abian Media S.L. diru-laguntza, Nafarroako ikus-entzunezkoen ekoizpenerako laguntzak 2019. urtean
Deialdia:
59E/2018 Foru Agindua, azaroaren 20koa, Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetako Kontseilariak emana.
Zenbatekoa:
45 605,95
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Javier Ramos Cizaurre diru-laguntza, Nafarroako ikus-entzunezkoen ekoizpenerako laguntzak 2019. urtean
Deialdia:
59E/2018 Foru Agindua, azaroaren 20koa, Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetako Kontseilariak emana.
Zenbatekoa:
29 696,94
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Nafar Ikusentzunezkoak S.A. diru-laguntza, Nafarroako ikus-entzunezkoen ekoizpenerako laguntzak 2019. urtean
Deialdia:
59E/2018 Foru Agindua, azaroaren 20koa, Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetako Kontseilariak emana.
Zenbatekoa:
181 035,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Xaloa Telebista Elkartearendako diru-laguntza, Nafarroako ikus-entzunezkoen ekoizpenerako laguntzak 2019. urtean
Deialdia:
59E/2018 Foru Agindua, azaroaren 20koa, Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetako Kontseilariak emana.
Zenbatekoa:
270 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Editora Independiente de Medios de Navarra SA-rendako diru-laguntza, Nafarroako ikus-entzunezkoen ekoizpenerako laguntzak 2019. urtean
Deialdia:
59E/2018 Foru Agindua, azaroaren 20koa, Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetako Kontseilariak emana
Zenbatekoa:
573 662,12
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Ayuda a Beeplanet Factory, S.L. para la realización de proyectos estratégicos de I+D 2018-2020
Deialdia:
Resolución 16E/2018, de 19 de enero, de la Directora General de Industria, Energía e Innovación.
Zenbatekoa:
232 671,60
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Ayuda a Fundación Pública Miguel Servet para la realización de proyectos de I+D para el año 2018
Deialdia:
Resolución 17E/2018, de 19 de enero de la Directora General de Industria, Energía e Innovación
Zenbatekoa:
584 773,32
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Ayuda a Fundación para la Investigación Medica Aplicada para la realización de proyectos de I+D para el año 2018
Deialdia:
Resolución 17E/2018, de 19 de enero de la Directora General de Industria, Energía e Innovación
Zenbatekoa:
1 012 945,76
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza

Orriak