Erakundeei Dirulaguntzak

Atal honetan argitaratutako informazioa hauei buruzkoa da:

1.–DIRULAGUNTZAK

- Dirulaguntzen Plan Estrategikoa 2018-2020 eta haren jarduketa ildoak.
- Deialdien eta dirulaguntzak eta laguntzak ematearen Dirulaguntzen Datu Base Nazionala.
- Dirulaguntza, laguntza, beka edo sarien deialdiak.  Dauden dirulaguntzen ildoetarako sarbidea.
- Diru-laguntzen eta mezenasgo sozialen onuradunek gardentasunaren aldetik dituzten betebeharren jarraipena egitea; entitateek honako informazio publiko hau aurkeztu behar dute irailaren 11ko 59/2013 Foru Dekretua betetzeko, foru dekretu horrek arautzen baititu
Nafarroako Aurrekontu Orokorren kargurako diru-laguntzen onuradunek dituzten gardentasun betebeharrak:
 
. Gobernu, administrazio eta zuzendaritza organoen osaera.
. Organo horiek osatzen dituzten kargudunen zerrenda.
. Entitateak aurreko urtean goi-kargudun bakoitzari ordaindutako ordainsari gordinak eta gainerako diru ordainak, kontzeptuz kontzeptu
. Kargudun bakoitzaren dedikazio araubidea gobernuko, administrazioko eta zuzendaritzako eginkizunetarako.
. Azken urteko kontuak.
 
2.- MEZENASGO SOZIALA

Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duen uztailaren 2ko 10/1996 Foru Legearen hamargarren xedapen gehigarriak ezartzen du mezenasgo sozialaren ondoriozko pizgarrien araubidera iristeko aurreikusitako prozedura.Araubide horren onuradun diren entitateek dirulaguntza publikoen entitate onuradunei ezarritako gardentasun egitekoak bete behar dituzte.

JOSENEA BIO S.L. 2019. Gizarteratze eta laneratze enpresendako diru-laguntzak, gizartetik baztertuta dauden pertsonak kontrata ditzaten, lan merkatuan sartzeko
Deialdia:
3021/2018 Ebazpena, azaroaren 28koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena.
Zenbatekoa:
63 468,90
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
2019. EUROPA INSTITUTOA SLrendako dirulaguntza, bereziki lanean ari direnei zuzendutako prestakuntza programak gauzatzeko 2019-2020an
Deialdia:
278E/2018 EBAZPENA, abuztuaren 27koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, bereziki lanean ari direnei zuzendutako prestakuntza programak 2019-2020an gauzatzeko dirulaguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak onesten dituena. 2018ko 178. NAO, irailaren 13koa
Zenbatekoa:
225 037,50
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
CARLOS III KOLEGIO TEKNIKOA SLrendako dirulaguntza, bereziki lanean ari direnei zuzendutako prestakuntza programak gauzatzeko 2019-2020an
Deialdia:
278E/2018 EBAZPENA, abuztuaren 27koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, bereziki lanean ari direnei zuzendutako prestakuntza programak 2019-2020an gauzatzeko dirulaguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak onesten dituena. 2018ko 178. NAO, irailaren 13koa
Zenbatekoa:
149 498,85
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
ÁLVAREZ ARIZA MAD Y MARTÍNEZ MAGAÑA Rendako dirulaguntza, bereziki lanean ari direnei zuzendutako prestakuntza programak gauzatzeko 2019-2020an
Deialdia:
278E/2018 EBAZPENA, abuztuaren 27koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, bereziki lanean ari direnei zuzendutako prestakuntza programak 2019-2020an gauzatzeko dirulaguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak onesten dituena. 2018ko 178. NAO, irailaren 13koa
Zenbatekoa:
42 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
SINET SOLUCIONES INTEGRALES SLrendako dirulaguntza, bereziki lanean ari direnei zuzendutako prestakuntza programak gauzatzeko 2019-2020an
Deialdia:
278E/2018 EBAZPENA, abuztuaren 27koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, bereziki lanean ari direnei zuzendutako prestakuntza programak 2019-2020an gauzatzeko dirulaguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak onesten dituena. 2018ko 178. NAO, irailaren 13koa
Zenbatekoa:
129 875,18
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
CIAS S.Lrendako dirulaguntza, bereziki lanean ari direnei zuzendutako prestakuntza programak gauzatzeko 2019-2020an
Deialdia:
278E/2018 EBAZPENA, abuztuaren 27koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, bereziki lanean ari direnei zuzendutako prestakuntza programak 2019-2020an gauzatzeko dirulaguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak onesten dituena. 2018ko 178. NAO, irailaren 13koa
Zenbatekoa:
45 435,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Larrasoañako Kontzejuarendako dirulaguntza POCTEFA programaren ondoriozko jarduketetarako
Deialdia:
531E/2017 EBAZPENA, abuztuaren 1ekoa, Turismo eta Merkataritza zuzendari nagusiak emana, POCTEFA Europako programen proiektu kofinantzatuen inbertsio, dinamizazio edo sustapen turistikoko jarduketetarako diru-laguntzen deialdia onesten duena.
Zenbatekoa:
31 250,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
ELKARTE FUNDAZIOArendako dirulaguntza, batez ere ETE-ei zuzendutako prestakuntza ekintzak finantzatzeko 2019an
Deialdia:
416E/2018 EBAZPENA, irailaren 13koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, 2019. urterako deialdia onesten duena. 252E/2017 Ebazpena, abenduaren 15ekoa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, oinarri arautzaileak aldatu eta 2018. urterako deialdia onesten duena. 89E/2017 Ebazpena, ekainaren 13koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana (2017ko 124. NAO, ekainaren 28koa). Honen bidez onesten dira deialdiaren oinarri arautzaileak ETE-ei buruzko prestakuntzarako dirulaguntzak direla eta. 2017ko 124. NAO, ekainaren 28koa
Zenbatekoa:
2 746,80
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza, Down Sindromearen Elkartearendako, 2019. urtean "ITACA-SEPAP OCUPACIONAL" zentro okupazionalerako programak garatzeko, eta lankidetza-hitzarmenaren formalizazioa eta dirulaguntza arautzen duten oinarriak onestea
Deialdia:
Hitzarmen bidez arautua
Zenbatekoa:
230 192,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
FUNDACIÓN GAZTELAN. Lehentasunez langabeei zuzendutako 2019-2020rako prestakuntza ekintzak finantzatzeko diru-laguntzak
Deialdia:
481E/2018 EBAZPENA, irailaren 19koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, batez ere langabeei zuzendutako prestakuntza programak 2019-2020an gauzatzeko dirulaguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak onesten dituena. 2018ko 202. NAO, urriaren 18koa
Zenbatekoa:
43 464,96
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
CARLOS III IKASTETXE TEKNIKOA. Lehentasunez langabeei zuzendutako 2019-2020rako prestakuntza ekintzak finantzatzeko diru-laguntzak
Deialdia:
481E/2018 EBAZPENA, irailaren 19koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, batez ere langabeei zuzendutako prestakuntza programak 2019-2020an gauzatzeko dirulaguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak onesten dituena. 2018ko 202. NAO, urriaren 18koa
Zenbatekoa:
27 186,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Ayuda a Mecanizados Técnicos Saitam, S.L. para la inversión en Pymes industriales del año 2017
Deialdia:
Resolución 887/2017, de 11 de agosto, de la Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo
Zenbatekoa:
21 027,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Lankidetza-hitzarmena, Eskubide Sozialetako Departamentuaren eta Pobreziaren eta gizarte-bazterketaren kontrako Nafarroako Sarearen artean, "2019 Sarea" programa garatzeko
Deialdia:
Dirulaguntza izenduna
Zenbatekoa:
75 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
CIMA NUEVAS TECNOLOGÍAS INFORMÁTICA, SLU. Lehentasunez langabeei zuzendutako 2019-2020rako prestakuntza ekintzak finantzatzeko diru-laguntzak
Deialdia:
481E/2018 EBAZPENA, irailaren 19koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, batez ere langabeei zuzendutako prestakuntza programak 2019-2020an gauzatzeko dirulaguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak onesten dituena. 2018ko 202. NAO, urriaren 18koa
Zenbatekoa:
36 391,32
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Nafarroako Berdintasunaren aldeko Emakumeen eta/edo Feministen Elkarteen Koordinakundeari (COMFIN) diru-laguntza ematea 2019. urtean berdintasunaren aldeko emakumeen eta feministen elkarteen Dinamizazio eta Partaidetza Soziopolitikoa proiektua egiteko
Deialdia:
Akordio bidez arautu da. 9E/2019 EBAZPENA, urtarrilaren 23koa, Nafarroako Berdintasunerako Institutuko Zuzendari Kudeatzailearena.
Zenbatekoa:
30 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
San Bizente Paulekoaren Karitateko Alaben Konpainia - Hogar Zoerendako dirulaguntza, "Casa de Acogida Hogar Zoe" proiektua finantzatzeko, 2019an.
Deialdia:
Lankidetzarako hitzarmen bidez arautua.
Zenbatekoa:
280 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención a la Entidad Biak Bat para la financiación del proyecto “Aztarna Uzten / Terapia asistidas con animales para menores expuestos a situaciones de violencia de género” en el año 2019.
Deialdia:
Regulado por Convenio de Colaboración
Zenbatekoa:
20 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
ELKARKIDE SL entitatearendako dirulaguntza, 2019an bere proiektua garatzeko zentro okupazionaletan.
Deialdia:
Hitzarmen bidez arautua
Zenbatekoa:
1 806 200,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
TASUBINSA entitatearendako dirulaguntza, 2019an zentro okupazionalak eta Beriain eta Orkoiengo zahartze aktiborako programen proiektu pilotuak garatzeko.
Deialdia:
Hitzarmen bidez arautua
Zenbatekoa:
3 430 985,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza, entzumen-defizita duten pertsonen senideen Nafarroako “Eunate” elkartearendako, “Gorrek komunikaziorako eta informaziorako irisgarritasuna izateko proiektua” gara dezan 2019. urtean.
Deialdia:
Hitzarmen bidez arautua
Zenbatekoa:
125 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
CÍAS S.L. Lehentasunez langabeei zuzendutako 2019-2020rako prestakuntza ekintzak finantzatzeko diru-laguntzak
Deialdia:
481E/2018 EBAZPENA, irailaren 19koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, batez ere langabeei zuzendutako prestakuntza programak 2019-2020an gauzatzeko dirulaguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak onesten dituena. 2018ko 202. NAO, urriaren 18koa
Zenbatekoa:
119 178,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
ATHENEA BUSINESS & EDUCATIOS GROUP SL. Lehentasunez langabeei zuzendutako 2019-2020rako prestakuntza ekintzak finantzatzeko diru-laguntzak
Deialdia:
481E/2018 EBAZPENA, irailaren 19koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, batez ere langabeei zuzendutako prestakuntza programak 2019-2020an gauzatzeko dirulaguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak onesten dituena. 2018ko 202. NAO, urriaren 18koa
Zenbatekoa:
23 004,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
ESCUELA DE FORMACIÓN URDI S.L. Lehentasunez langabeei zuzendutako 2019-2020rako prestakuntza ekintzak finantzatzeko diru-laguntzak
Deialdia:
481E/2018 EBAZPENA, irailaren 19koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, batez ere langabeei zuzendutako prestakuntza programak 2019-2020an gauzatzeko dirulaguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak onesten dituena. 2018ko 202. NAO, urriaren 18koa
Zenbatekoa:
43 795,50
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Tuterako Abokatuen Elkargoarendako diru-laguntza, emakumeei laguntza juridikoko zerbitzua emateagatik 2019. urtean
Deialdia:
2E/2019 EBAZPENA, urtarrilaren 22an, Nafarroako Berdintasunerako Institutuko zuzendari kudeatzailearena, Nafarroako Abokatuen Elkargoei diru-laguntza izenduna emateko gastua baimentzen duena, emakumeei 2019an laguntza juridikoko zerbitzua ematearren.
Zenbatekoa:
46 172,50
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Tafallako Abokatuen Elkargoarendako diru-laguntza, emakumeei laguntza juridikoko zerbitzua emateagatik 2019. urtean
Deialdia:
2E/2019 EBAZPENA, urtarrilaren 22an, Nafarroako Berdintasunerako Institutuko zuzendari kudeatzailearena, Nafarroako Abokatuen Elkargoei diru-laguntza izenduna emateko gastua baimentzen duena, emakumeei 2019an laguntza juridikoko zerbitzua ematearren.
Zenbatekoa:
25 437,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza

Orriak