Erakundeei Dirulaguntzak

Atal honetan argitaratutako informazioa hauei buruzkoa da:

1.–DIRULAGUNTZAK

- Dirulaguntzen Plan Estrategikoa 2018-2020 eta haren jarduketa ildoak.
- Deialdien eta dirulaguntzak eta laguntzak ematearen Dirulaguntzen Datu Base Nazionala.
- Dirulaguntza, laguntza, beka edo sarien deialdiak.  Dauden dirulaguntzen ildoetarako sarbidea.
- Diru-laguntzen eta mezenasgo sozialen onuradunek gardentasunaren aldetik dituzten betebeharren jarraipena egitea; entitateek honako informazio publiko hau aurkeztu behar dute irailaren 11ko 59/2013 Foru Dekretua betetzeko, foru dekretu horrek arautzen baititu
Nafarroako Aurrekontu Orokorren kargurako diru-laguntzen onuradunek dituzten gardentasun betebeharrak:
 
. Gobernu, administrazio eta zuzendaritza organoen osaera.
. Organo horiek osatzen dituzten kargudunen zerrenda.
. Entitateak aurreko urtean goi-kargudun bakoitzari ordaindutako ordainsari gordinak eta gainerako diru ordainak, kontzeptuz kontzeptu
. Kargudun bakoitzaren dedikazio araubidea gobernuko, administrazioko eta zuzendaritzako eginkizunetarako.
. Azken urteko kontuak.
 
2.- MEZENASGO SOZIALA

Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duen uztailaren 2ko 10/1996 Foru Legearen hamargarren xedapen gehigarriak ezartzen du mezenasgo sozialaren ondoriozko pizgarrien araubidera iristeko aurreikusitako prozedura.Araubide horren onuradun diren entitateek dirulaguntza publikoen entitate onuradunei ezarritako gardentasun egitekoak bete behar dituzte.

ASPACE. Dirulaguntzak, desgaitasunak dituzten pertsonen arloan ari diren gizarte ekimeneko entitateendako, 2018. urteko oporren programetarako
Deialdia:
54E/2018 Foru Agindua, irailaren 18koa, Eskubide Sozialetako Departamentuko kontseilariak emana, desgaitasunak dituzten pertsonen arloan ari diren gizarte ekimeneko entitateei oporren programetarako diru-laguntzak emateko deialdia onesten duena 2018. urterako.
Zenbatekoa:
1 755,90
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
ACODIFNA. Dirulaguntzak, desgaitasunak dituzten pertsonen arloan ari diren gizarte ekimeneko entitateendako, 2018. urteko oporren programetarako
Deialdia:
54E/2018 Foru Agindua, irailaren 18koa, Eskubide Sozialetako Departamentuko kontseilariak emana, desgaitasunak dituzten pertsonen arloan ari diren gizarte ekimeneko entitateei oporren programetarako diru-laguntzak emateko deialdia onesten duena 2018. urterako.
Zenbatekoa:
2 500,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
IBILI. Desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateendako diru-laguntzak, 2018. urterako, elkartegintzaren sustapenaren modalitatean.
Deialdia:
15E/2018 Foru Agindua, martxoaren 9koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateei 2018. urtean diru-laguntzak emateko deialdia onesten duena
Zenbatekoa:
12 507,28
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención a FUNDACIÓN ELKARTE para financiación de la Formación Profesional Básica en Org. sin ánimo de lucro y Talleres Profesionales en Centros Concertados y Organizaciones sin ánimo de lucro de la C. F. de Navarra, para el curso 2018/2019
Deialdia:
ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 24 de octubre de 2018, por el que se establecen los módulos de financiación de las enseñanzas de Formación Profesional Básica y Talleres Profesionales, ofertadas por el Departamento de Educación, y se autoriza a la Directora General de Universidades y Recursos Educativos a conceder de forma directa las subvenciones necesarias para la financiación de las enseñanzas ofertadas por el Departamento de Educación de la Formación Profesional Básica en Organizaciones sin ánimo de lucro y Talleres Profesionales en Centros Concertados y Organizaciones sin ánimo de lucro de la Comunidad Foral de Navarra, para el curso 2018/2019, y de los servicios de intérprete de lengua de signos española para la atención educativa de una alumna escolarizada en la Fundación Ilundain-Haritz Berri.
Zenbatekoa:
84 413,79
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
ADEMNA. Desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateendako 2018. urterako diru-laguntzak, programen modalitatean.
Deialdia:
15E/2018 Foru Agindua, martxoaren 9koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateei 2018. urtean diru-laguntzak emateko deialdia onesten duena.
Zenbatekoa:
74 945,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
AFAN. Desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateendako 2018. urterako diru-laguntzak, programen modalitatean
Deialdia:
15E/2018 Foru Agindua, martxoaren 9koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateei 2018. urtean diru-laguntzak emateko deialdia onesten duena.
Zenbatekoa:
35 510,92
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención a Centro Puente para subvenciones necesarias para la financiación de los Programas de Currículo Adaptado en organizaciones sin ánimo de lucro de la Comunidad Foral de Navarra, para el curso 2018/2019
Deialdia:
ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 10 de octubre de 2018, por el que se autoriza a la Directora General de Universidades y Recursos Educativos a conceder de forma directa las subvenciones necesarias para la financiación de los Programas de Currículo Adaptado en Organizaciones sin ánimo de lucro de la Comunidad Foral de Navarra, para el curso 2018/2019, cuya implantación se autorizó por Resolución 345/2009, de 25 de junio, de la Directora General de Ordenación, Calidad e Innovación, y el personal formador para complementar la atención educativa de los jóvenes adolescentes del Centro de Observación y Acogida, y del Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales.
Zenbatekoa:
180 800,34
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención a Centro Puente para financiación de la Formación Profesional Básica en Org. sin ánimo de lucro y Talleres Profesionales en Centros Concertados y Organizaciones sin ánimo de lucro de la C. F. de Navarra, para el curso 2018/2019
Deialdia:
ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 24 de octubre de 2018, por el que se establecen los módulos de financiación de las enseñanzas de Formación Profesional Básica y Talleres Profesionales, ofertadas por el Departamento de Educación, y se autoriza a la Directora General de Universidades y Recursos Educativos a conceder de forma directa las subvenciones necesarias para la financiación de las enseñanzas ofertadas por el Departamento de Educación de la Formación Profesional Básica en Organizaciones sin ánimo de lucro y Talleres Profesionales en Centros Concertados y Organizaciones sin ánimo de lucro de la Comunidad Foral de Navarra, para el curso 2018/2019, y de los servicios de intérprete de lengua de signos española para la atención educativa de una alumna escolarizada en la Fundación Ilundain-Haritz Berri.
Zenbatekoa:
168 664,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
IBILI . Desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateendako 2018. urterako diru-laguntzak, programen modalitatean.
Deialdia:
15E/2018 Foru Agindua, martxoaren 9koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateei 2018. urtean diru-laguntzak emateko deialdia onesten duena.
Zenbatekoa:
8 637,46
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención a TALLER ESCUELA ETXABAKOITZ para subvenciones necesarias para la financiación de los Programas de Currículo Adaptado en organizaciones sin ánimo de lucro de la Comunidad Foral de Navarra, para el curso 2018/2019
Deialdia:
ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 10 de octubre de 2018, por el que se autoriza a la Directora General de Universidades y Recursos Educativos a conceder de forma directa las subvenciones necesarias para la financiación de los Programas de Currículo Adaptado en Organizaciones sin ánimo de lucro de la Comunidad Foral de Navarra, para el curso 2018/2019, cuya implantación se autorizó por Resolución 345/2009, de 25 de junio, de la Directora General de Ordenación, Calidad e Innovación, y el personal formador para complementar la atención educativa de los jóvenes adolescentes del Centro de Observación y Acogida, y del Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales.
Zenbatekoa:
180 800,34
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención FUNDACION ILUNDAIN HARITZ BERRI para financiación de la Formación Profesional Básica en Org. sin ánimo de lucro y Talleres Profesionales en Centros Concertados y Organizaciones sin ánimo de lucro de la C. F. de Navarra, para el curso 2018/2019
Deialdia:
ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 24 de octubre de 2018, por el que se establecen los módulos de financiación de las enseñanzas de Formación Profesional Básica y Talleres Profesionales, ofertadas por el Departamento de Educación, y se autoriza a la Directora General de Universidades y Recursos Educativos a conceder de forma directa las subvenciones necesarias para la financiación de las enseñanzas ofertadas por el Departamento de Educación de la Formación Profesional Básica en Organizaciones sin ánimo de lucro y Talleres Profesionales en Centros Concertados y Organizaciones sin ánimo de lucro de la Comunidad Foral de Navarra, para el curso 2018/2019, y de los servicios de intérprete de lengua de signos española para la atención educativa de una alumna escolarizada en la Fundación Ilundain-Haritz Berri.
Zenbatekoa:
455 042,58
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención al CD Xota FS en 2019 por la participación en competiciones oficiales de carácter nacional e interautonómico, no profesional
Deialdia:
Convocatoria aprobada mediante Orden Foral 29E/2018, de 24 de julio, de la Consejera de Cultura, Deporte y Juventud y publicada en el BOLETÍN Nº 168 - 30 de agosto de 2018
Zenbatekoa:
169 685,88
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
EUROCONSULTORÍA FORMACIÓN EMPRESA SLrendako dirulaguntza, bereziki lanean ari direnei zuzendutako prestakuntza programak gauzatzeko 2019-2020an
Deialdia:
278E/2018 EBAZPENA, abuztuaren 27koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, bereziki lanean ari direnei zuzendutako prestakuntza programak 2019-2020an gauzatzeko dirulaguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak onesten dituena. 2018ko 178. NAO, irailaren 13koa
Zenbatekoa:
114 912,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
NAFARROAKO GURUTZE GORRIArendako dirulaguntza, bereziki lanean ari direnei zuzendutako prestakuntza programak gauzatzeko 2019-2020an
Deialdia:
278E/2018 EBAZPENA, abuztuaren 27koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, bereziki lanean ari direnei zuzendutako prestakuntza programak 2019-2020an gauzatzeko dirulaguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak onesten dituena. 2018ko 178. NAO, irailaren 13koa
Zenbatekoa:
206 492,62
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
2018. Minbiziaren aurkako Espainiako Elkartearekiko hitzarmena
Deialdia:
Diru-laguntza izenduna: 1248E/2018 Ebazpena, maiatzaren 17koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez dirulaguntza ematen baitzaio Minbiziaren aurkako Espainiako Elkarteari (Nafarroako Probintzia Batzordea), 2018an aurrera eraman dadin onkologian laguntza psikologikoa emateko programa, eta orobat dagokion gastua baimentzen eta hura arautzeko hitzarmena onesten.
Zenbatekoa:
90 184,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
NAFARROAKO INDUSTRIA INGENIARIEN ELKARGOArendako dirulaguntza, bereziki lanean ari direnei zuzendutako prestakuntza programak gauzatzeko 2019-2020an.
Deialdia:
278E/2018 EBAZPENA, abuztuaren 27koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, bereziki lanean ari direnei zuzendutako prestakuntza programak 2019-2020an gauzatzeko dirulaguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak onesten dituena. 2018ko 178. NAO, irailaren 13koa
Zenbatekoa:
225 047,89
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención a Fundación Henri Lenaerts en 2018 para proyecto de implementación de un comercio electrónico.
Deialdia:
Resolución 26E/2018, de 18 de abril, de la Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo, por la que se aprueba la convocatoria de la subvención “Fomento de la Empresa Digital de Navarra 2018”
Zenbatekoa:
3 960,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
FUNDACIÓN ELKARTE. 2018. Diru-laguntzak, Errenta Bermatua edo Gizarteratze-errenta jasotzen duten pertsonen kontratazioa sustatzeko. LAGUNTZA EMATEKO EBAZPENA 768E/2018
Deialdia:
1612/2017 EBAZPENA, ekainaren 2koa, eta 51E/2018 EBAZPENA, apirilaren 17koa, errenta bermatua edo gizarteratze-errenta jasotzen duten pertsonen kontratazioa sustatzeko diru-laguntzak arautzen dituena.
Zenbatekoa:
3 030,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
FUNDACIÓN ELKARTE.2018. Diru-laguntzak, Errenta Bermatua edo Gizarteratze-errenta jasotzen duten pertsonen kontratazioa sustatzeko
Deialdia:
1612/2017 EBAZPENA, ekainaren 2koa, eta 51E/2018 EBAZPENA, apirilaren 17koa, errenta bermatua edo gizarteratze-errenta jasotzen duten pertsonen kontratazioa sustatzeko diru-laguntzak arautzen dituena.
Zenbatekoa:
3 030,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
ADELA. Desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateendako 2018. urterako diru-laguntzak, programen modalitatean.
Deialdia:
15E/2018 Foru Agindua, martxoaren 9koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateei 2018. urtean diru-laguntzak emateko deialdia onesten duena.
Zenbatekoa:
3 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Fundación Tudela Comparte. Diru-laguntzak, Errenta Bermatua edo Gizarteratze-errenta jasotzen duten pertsonen kontratazioa sustatzeko.913E/2018 Ebazpena
Deialdia:
1612/2017 EBAZPENA, ekainaren 2koa, eta 51E/2018 EBAZPENA, apirilaren 17koa, errenta bermatua edo gizarteratze-errenta jasotzen duten pertsonen kontratazioa sustatzeko diru-laguntzak arautzen dituena.
Zenbatekoa:
10 121,76
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Beeplanet Factory S.L. Dirulaguntzak, 30 urtetik beherako gazte langabeen kontratazioa sustatzeko, praktikak egin ditzaten
Deialdia:
1496/2017 Ebazpena, maiatzaren 23koa, eta 47E/2018 Ebazpena, apirilaren 16koa, 30 urtetik beherako langabeen praktiketako kontratazioa sustatzeko dirulaguntzak arautzen dituena.
Zenbatekoa:
10 200,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
NAFARROAKO URRITU FISIKOEN KOORDINAZIORAKO ELKARTEA. Dirulaguntzak, 30 urtetik beherako gazte langabeen kontratazioa sustatzeko, praktikak egin ditzaten
Deialdia:
1496/2017 Ebazpena, maiatzaren 23koa, eta 47E/2018 Ebazpena, apirilaren 16koa, 30 urtetik beherako langabeen praktiketako kontratazioa sustatzeko dirulaguntzak arautzen dituena.
Zenbatekoa:
5 100,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
NAFARROAKO MARKETIN KLUBArendako dirulaguntza, bereziki lanean ari direnei zuzendutako prestakuntza programak gauzatzeko 2019-2020an.
Deialdia:
278E/2018 EBAZPENA, abuztuaren 27koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, bereziki lanean ari direnei zuzendutako prestakuntza programak 2019-2020an gauzatzeko dirulaguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak onesten dituena. 2018ko 178. NAO, irailaren 13koa
Zenbatekoa:
199 909,50
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
FUNDACIÓN DE LA INDUSTRIA NAVARRArendako dirulaguntza, bereziki lanean ari direnei zuzendutako prestakuntza programak gauzatzeko 2019-2020an.
Deialdia:
278E/2018 EBAZPENA, abuztuaren 27koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, bereziki lanean ari direnei zuzendutako prestakuntza programak 2019-2020an gauzatzeko dirulaguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak onesten dituena. 2018ko 178. NAO, irailaren 13koa
Zenbatekoa:
224 579,25
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza

Orriak