Erakundeei Dirulaguntzak

Atal honetan argitaratutako informazioa hauei buruzkoa da:

1.–DIRULAGUNTZAK

- Dirulaguntzen Plan Estrategikoa 2018-2020 eta haren jarduketa ildoak.
- Deialdien eta dirulaguntzak eta laguntzak ematearen Dirulaguntzen Datu Base Nazionala.
- Dirulaguntza, laguntza, beka edo sarien deialdiak.  Dauden dirulaguntzen ildoetarako sarbidea.
- Diru-laguntzen eta mezenasgo sozialen onuradunek gardentasunaren aldetik dituzten betebeharren jarraipena egitea; entitateek honako informazio publiko hau aurkeztu behar dute irailaren 11ko 59/2013 Foru Dekretua betetzeko, foru dekretu horrek arautzen baititu
Nafarroako Aurrekontu Orokorren kargurako diru-laguntzen onuradunek dituzten gardentasun betebeharrak:
 
. Gobernu, administrazio eta zuzendaritza organoen osaera.
. Organo horiek osatzen dituzten kargudunen zerrenda.
. Entitateak aurreko urtean goi-kargudun bakoitzari ordaindutako ordainsari gordinak eta gainerako diru ordainak, kontzeptuz kontzeptu
. Kargudun bakoitzaren dedikazio araubidea gobernuko, administrazioko eta zuzendaritzako eginkizunetarako.
. Azken urteko kontuak.
 
2.- MEZENASGO SOZIALA

Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duen uztailaren 2ko 10/1996 Foru Legearen hamargarren xedapen gehigarriak ezartzen du mezenasgo sozialaren ondoriozko pizgarrien araubidera iristeko aurreikusitako prozedura.Araubide horren onuradun diren entitateek dirulaguntza publikoen entitate onuradunei ezarritako gardentasun egitekoak bete behar dituzte.

ASPACE. Desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateendako 2018. urterako diru-laguntzak, programen modalitatean
Deialdia:
15E/2018 Foru Agindua, martxoaren 9koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateei 2018. urtean diru-laguntzak emateko deialdia onesten duena.
Zenbatekoa:
164 015,91
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
ASPACE.Desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateendako diru-laguntzak, 2018. urterako, elkartegintzaren sustapenaren modalitatean.
Deialdia:
15E/2018 Foru Agindua, martxoaren 9koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateei 2018. urtean diru-laguntzak emateko deialdia onesten duena
Zenbatekoa:
38 573,12
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
NABUT NAVARRA, S.L.U. 2018ko diru-laguntzak Nafarroako laneratze eta gizarteratze enpresetan enplegua sustatu eta lehiakortasuna hobetzeko, enpresa horietan inbertsioak eginez
Deialdia:
1205/2017 Ebazpena, maiatzaren 8koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena.
Zenbatekoa:
7 840,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
FUNDACION ILUNDAIN-HARIZ BERRI. 2018ko diru-laguntzak Nafarroako laneratze eta gizarteratze enpresetan enplegua sustatu eta lehiakortasuna hobetzeko, enpresa horietan inbertsioak eginez
Deialdia:
1205/2017 Ebazpena, maiatzaren 8koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena.
Zenbatekoa:
16 640,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
FUNDACIÓN ASPACE.2018ko diru-laguntzak Nafarroako irabazi-asmorik gabeko enplegu zentro berezietarako, zentroetan enplegua sustatu eta lehiakortasuna hobetzeko, enpresa horietan inbertsioak eginez
Deialdia:
1198/2017 Ebazpena, maiatzaren 5ekoa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena.
Zenbatekoa:
31 403,64
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
ELKARKIDE, S.L. 2018ko diru-laguntzak Nafarroako irabazi-asmorik gabeko enplegu zentro berezietarako, zentroetan enplegua sustatu eta lehiakortasuna hobetzeko, enpresa horietan inbertsioak eginez
Deialdia:
1198/2017 Ebazpena, maiatzaren 5ekoa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena.
Zenbatekoa:
43 910,40
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
AMIMET.2018ko diru-laguntzak Nafarroako irabazi-asmorik gabeko enplegu zentro berezietarako, zentroetan enplegua sustatu eta lehiakortasuna hobetzeko, enpresa horietan inbertsioak eginez
Deialdia:
1198/2017 Ebazpena, maiatzaren 5ekoa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena.
Zenbatekoa:
50 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Fundación Aspace Navarra para el Empleo entitatearendako diru-laguntza, Uxane eta Aspace Press Comunicación okupazio zentroendako programa garatzeko, 2018an
Deialdia:
Hitzarmenez araututakoa.
Zenbatekoa:
310 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Ayuda a Fundación Miguel Servet para la contratación de doctorandos y doctorandos por empresas y organismos de investigación y difusión de conocimientos: Doctorados industriales 2018-2020
Deialdia:
Resolución 26E/2017, de 24 de abril, de la Directora General de Industria, Energía e Innovación
Zenbatekoa:
90 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza

Orriak