Erakundeei Dirulaguntzak

Atal honetan argitaratutako informazioa hauei buruzkoa da:

1.–DIRULAGUNTZAK

- Dirulaguntzen Plan Estrategikoa 2018-2020 eta haren jarduketa ildoak.
- Deialdien eta dirulaguntzak eta laguntzak ematearen Dirulaguntzen Datu Base Nazionala.
- Dirulaguntza, laguntza, beka edo sarien deialdiak.  Dauden dirulaguntzen ildoetarako sarbidea.
- Diru-laguntzen eta mezenasgo sozialen onuradunek gardentasunaren aldetik dituzten betebeharren jarraipena egitea; entitateek honako informazio publiko hau aurkeztu behar dute irailaren 11ko 59/2013 Foru Dekretua betetzeko, foru dekretu horrek arautzen baititu
Nafarroako Aurrekontu Orokorren kargurako diru-laguntzen onuradunek dituzten gardentasun betebeharrak:
 
. Gobernu, administrazio eta zuzendaritza organoen osaera.
. Organo horiek osatzen dituzten kargudunen zerrenda.
. Entitateak aurreko urtean goi-kargudun bakoitzari ordaindutako ordainsari gordinak eta gainerako diru ordainak, kontzeptuz kontzeptu
. Kargudun bakoitzaren dedikazio araubidea gobernuko, administrazioko eta zuzendaritzako eginkizunetarako.
. Azken urteko kontuak.
 
2.- MEZENASGO SOZIALA

Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duen uztailaren 2ko 10/1996 Foru Legearen hamargarren xedapen gehigarriak ezartzen du mezenasgo sozialaren ondoriozko pizgarrien araubidera iristeko aurreikusitako prozedura.Araubide horren onuradun diren entitateek dirulaguntza publikoen entitate onuradunei ezarritako gardentasun egitekoak bete behar dituzte.

ANAPAR . Desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateendako diru-laguntzak, 2018. urterako, elkartegintzaren sustapenaren modalitatean.
Deialdia:
15E/2018,Desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateendako diru-laguntzak, 2018. urterako, elkartegintzaren sustapenaren modalitatean.
Zenbatekoa:
38 488,14
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
COCEMFE .Diru-laguntza, Langabeei zuzendutako Programa Integratuak izeneko prestakuntza eta enplegu programak 2017. eta 2018. urteetan gauzatzeko
Deialdia:
2413/2017 Ebazpena, abuztuaren 4koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena.
Zenbatekoa:
26 247,45
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Fundación Aspace Navarra para el Empleo entitatearendako diru-laguntza, Uxane eta Aspace Press Comunicación okupazio zentroendako programa garatzeko, 2018an
Deialdia:
Hitzarmenez araututakoa.
Zenbatekoa:
310 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención a Asociación La Romaní de Tudela como entidad sin ánimo de lucro para proyectos en el área de Inclusión Social y de Promoción social de grupos más vulnerables para el año 2018
Deialdia:
ORDEN FORAL 24E/2018, de 14 de marzo
Zenbatekoa:
60 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Ayuda a Fundación Miguel Servet para la contratación de doctorandos y doctorandos por empresas y organismos de investigación y difusión de conocimientos: Doctorados industriales 2018-2020
Deialdia:
Resolución 26E/2017, de 24 de abril, de la Directora General de Industria, Energía e Innovación
Zenbatekoa:
90 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza

Orriak