Erakundeei Dirulaguntzak

Atal honetan argitaratutako informazioa hauei buruzkoa da:

1.–DIRULAGUNTZAK

- Dirulaguntzen Plan Estrategikoa 2018-2020 eta haren jarduketa ildoak.
- Deialdien eta dirulaguntzak eta laguntzak ematearen Dirulaguntzen Datu Base Nazionala.
- Dirulaguntza, laguntza, beka edo sarien deialdiak.  Dauden dirulaguntzen ildoetarako sarbidea.
- Diru-laguntzen eta mezenasgo sozialen onuradunek gardentasunaren aldetik dituzten betebeharren jarraipena egitea; entitateek honako informazio publiko hau aurkeztu behar dute irailaren 11ko 59/2013 Foru Dekretua betetzeko, foru dekretu horrek arautzen baititu
Nafarroako Aurrekontu Orokorren kargurako diru-laguntzen onuradunek dituzten gardentasun betebeharrak:
 
. Gobernu, administrazio eta zuzendaritza organoen osaera.
. Organo horiek osatzen dituzten kargudunen zerrenda.
. Entitateak aurreko urtean goi-kargudun bakoitzari ordaindutako ordainsari gordinak eta gainerako diru ordainak, kontzeptuz kontzeptu
. Kargudun bakoitzaren dedikazio araubidea gobernuko, administrazioko eta zuzendaritzako eginkizunetarako.
. Azken urteko kontuak.
 
2.- MEZENASGO SOZIALA

Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duen uztailaren 2ko 10/1996 Foru Legearen hamargarren xedapen gehigarriak ezartzen du mezenasgo sozialaren ondoriozko pizgarrien araubidera iristeko aurreikusitako prozedura.Araubide horren onuradun diren entitateek dirulaguntza publikoen entitate onuradunei ezarritako gardentasun egitekoak bete behar dituzte.

Adikzioak prebenitzeko udal planetarako 2019ko dirulaguntzak honako honentzat: Leitza aldeko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatea
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
19 675,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Adikzioak prebenitzeko udal planetarako 2019ko dirulaguntzak honako honentzat: Altsasu, Olazti eta Ziordiko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatea
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
26 435,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Adikzioak prebenitzeko udal planetarako 2019ko dirulaguntzak honako honentzat: Azkoien aldeko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatea
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
24 301,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Adikzioak prebenitzeko udal planetarako 2019ko dirulaguntzak honako honentzat: “Queiles Ibarra” Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatea
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
5 880,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención a la Asociación de Alimentos Artesanos de Navarra
Deialdia:
Resolución 119E/2019, de 6 de mayo, del Director General de Desarrollo Rural , Agricultura y Ganadería
Zenbatekoa:
20 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Adikzioak prebenitzeko udal planetarako 2019ko dirulaguntzak honako honentzat: Arguedas, Valtierra, Milagro, Alesbes eta Cadreitako Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatea
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
15 208,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Adikzioak prebenitzeko udal planetarako 2019ko dirulaguntzak honako honentzat: Atarrabiako Udala
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
23 114,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Adikzioak prebenitzeko udal planetarako 2019ko dirulaguntzak honako honentzat: Lizarrako Udala
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
32 285,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Adikzioak prebenitzeko udal planetarako 2019ko dirulaguntzak honako honentzat: Buñuel aldeko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatea
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
19 738,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Adikzioak prebenitzeko udal planetarako 2019ko dirulaguntzak honako honentzat: Buñuel aldeko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatea
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
13 622,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.( FCC). Diru-laguntzak, Errenta Bermatua edo Gizarteratze-errenta jasotzen duten pertsonen kontratazioa sustatzeko
Deialdia:
1612/2017 EBAZPENA, ekainaren 2koa, eta 51E/2018 EBAZPENA, apirilaren 17koa, errenta bermatua edo gizarteratze-errenta jasotzen duten pertsonen kontratazioa sustatzeko diru-laguntzak arautzen dituena.
Zenbatekoa:
6 750,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza POSTHAC ELKARTEA – ENPLEGUAREN ALDEKO GIZARTE ENTITATEArendako 2019-2020-21ean langabeei zuzendutako enplegu eta prestakuntza programak gauzatzeko
Deialdia:
41E/2019 EBAZPENA, martxoaren 8koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, dirulaguntzen deialdia onesten duena 2019-2020-21ean langabeei zuzendutako Lantegi eskoletako programak eta prestakuntzako eta enpleguko Programa integratuak gauzatzeko, Nafarroako Foru Komunitateko lurralderako bakarrik.
Zenbatekoa:
103 295,86
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza, ILUNDAIN HARITZ BERRI FUNDAZIOArendako, 2019-2020-21ean langabeei zuzendutako enplegu eta prestakuntza programak gauzatzeko
Deialdia:
41E/2019 EBAZPENA, martxoaren 8koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, dirulaguntzen deialdia onesten duena 2019-2020-21ean langabeei zuzendutako Lantegi eskoletako programak eta prestakuntzako eta enpleguko Programa integratuak gauzatzeko, Nafarroako Foru Komunitateko lurralderako bakarrik.
Zenbatekoa:
80 048,48
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza ERAIKUNTZAKO LAN FUNDAZIOArendako, 2019-2020-21ean langabeei zuzendutako enplegu eta prestakuntza programak gauzatzeko
Deialdia:
41E/2019 EBAZPENA, martxoaren 8koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, dirulaguntzen deialdia onesten duena 2019-2020-21ean langabeei zuzendutako Lantegi eskoletako programak eta prestakuntzako eta enpleguko Programa integratuak gauzatzeko, Nafarroako Foru Komunitateko lurralderako bakarrik.
Zenbatekoa:
10 851,82
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza IRUÑEKO UDALarendako, 2019-2020-21ean langabeei zuzendutako enplegu eta prestakuntza programak gauzatzeko
Deialdia:
41E/2019 EBAZPENA, martxoaren 8koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, dirulaguntzen deialdia onesten duena 2019-2020-21ean langabeei zuzendutako Lantegi eskoletako programak eta prestakuntzako eta enpleguko Programa integratuak gauzatzeko, Nafarroako Foru Komunitateko lurralderako bakarrik.
Zenbatekoa:
139 622,85
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza FALTZESKO UDALarendako, 2019-2020-21ean langabeei zuzendutako enplegu eta prestakuntza programak gauzatzeko
Deialdia:
41E/2019 EBAZPENA, martxoaren 8koa, Nafar Lansare - Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, dirulaguntzen deialdia onesten duena 2019-2020-21ean langabeei zuzendutako Lantegi eskoletako programak eta prestakuntzako eta enpleguko Programa integratuak gauzatzeko, Nafarroako Foru Komunitateko lurralderako bakarrik
Zenbatekoa:
25 406,74
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza ACCIÓN LABORALendako, 2019-2020-21ean langabeei zuzendutako enplegu eta prestakuntza programak gauzatzeko
Deialdia:
41E/2019 EBAZPENA, martxoaren 8koa, Nafar Lansare - Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, dirulaguntzen deialdia onesten duena 2019-2020-21ean langabeei zuzendutako Lantegi eskoletako programak eta prestakuntzako eta enpleguko Programa integratuak gauzatzeko, Nafarroako Foru Komunitateko lurralderako bakarrik.
Zenbatekoa:
380 910,80
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza, GOSEAREN AURKAKO EKINTZA FUNDAZIOArendako, 2019-2020-21ean langabeei zuzendutako enplegu eta prestakuntza programak gauzatzeko.
Deialdia:
41E/2019 EBAZPENA, martxoaren 8koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, dirulaguntzen deialdia onesten duena 2019-2020-21ean langabeei zuzendutako Lantegi eskoletako programak eta prestakuntzako eta enpleguko Programa integratuak gauzatzeko, Nafarroako Foru Komunitateko lurralderako bakarrik.
Zenbatekoa:
52 808,68
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
BS EDULCORANTES, S.L 2019. Laneko ekipoak eta lantokiak egokitzeko inbertsioetarako dirulaguntza
Deialdia:
35E/2019 Ebazpena, apirilaren 12koa, Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana.
Zenbatekoa:
2 839,18
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención en 2019 al Consorcio Eder para la elaboración y ejecución de planes de activación comarcal.
Deialdia:
Resolución 73E/2019, de 2 de mayo, de la Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo, por la que se aprueba la convocatoria de 2019 de subvención para la elaboración y ejecución de planes de activación comarcal. (BON nº 104, de 30 de mayo de 2019)
Zenbatekoa:
14 960,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
TRAPEROS DE EMAÚS. Diru-laguntzak, Errenta Bermatua edo Gizarteratze-errenta jasotzen duten pertsonen kontratazioa sustatzeko
Deialdia:
1612/2017 EBAZPENA, ekainaren 2koa, eta 51E/2018 EBAZPENA, apirilaren 17koa, errenta bermatua edo gizarteratze-errenta jasotzen duten pertsonen kontratazioa sustatzeko diru-laguntzak arautzen dituena
Zenbatekoa:
1 650,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Asociación de Hostelería de Estella-Lizarra. Subvenciones en 2019 para actuaciones de desarrollo y de marketing turístico realizadas por asociaciones turísticas, entes locales y consorcios turísticos
Deialdia:
Resolución 129E/2019, de 4 de abril, de la Directora General de Turismo y Comercio.
Zenbatekoa:
21 375,58
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
NABUT NAVARRA S.L.,Diru-laguntzak, Errenta Bermatua edo Gizarteratze-errenta jasotzen duten pertsonen kontratazioa sustatzeko
Deialdia:
Resolución 1612/2017, de 2 de junio y Resolución 51E/2018 de 17 de abril, por la que se regula la concesión de subvenciones para el fomento de la contratación de personas perceptoras de Renta Garantizada o Renta de Inclusión Social.
Zenbatekoa:
15 600,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
ATECNA, ARCHIVOS TECNOLÓGICOS DE NAVARRA SAL. Diru-laguntzak, Errenta Bermatua edo Gizarteratze-errenta jasotzen duten pertsonen kontratazioa sustatzeko
Deialdia:
1612/2017 EBAZPENA, ekainaren 2koa, eta 51E/2018 EBAZPENA, apirilaren 17koa, errenta bermatua edo gizarteratze-errenta jasotzen duten pertsonen kontratazioa sustatzeko diru-laguntzak arautzen dituena.
Zenbatekoa:
12 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
ATECNA.Diru-laguntzak, 45 urtetik goitiko luzaroko langabeen kontratazioa sustatzeko
Deialdia:
1677/2018 EBAZPENA, ekainaren 26koa, 45 urtetik goitiko luzaroko langabeen kontratazioa sustatzeko diru-laguntzen deialdia onesten duena
Zenbatekoa:
13 800,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza

Orriak