Erakundeei Dirulaguntzak

Atal honetan argitaratutako informazioa hauei buruzkoa da:

1.–DIRULAGUNTZAK

- Dirulaguntzen Plan Estrategikoa 2018-2020 eta haren jarduketa ildoak.
- Deialdien eta dirulaguntzak eta laguntzak ematearen Dirulaguntzen Datu Base Nazionala.
- Dirulaguntza, laguntza, beka edo sarien deialdiak.  Dauden dirulaguntzen ildoetarako sarbidea.
- Diru-laguntzen eta mezenasgo sozialen onuradunek gardentasunaren aldetik dituzten betebeharren jarraipena egitea; entitateek honako informazio publiko hau aurkeztu behar dute irailaren 11ko 59/2013 Foru Dekretua betetzeko, foru dekretu horrek arautzen baititu
Nafarroako Aurrekontu Orokorren kargurako diru-laguntzen onuradunek dituzten gardentasun betebeharrak:
 
. Gobernu, administrazio eta zuzendaritza organoen osaera.
. Organo horiek osatzen dituzten kargudunen zerrenda.
. Entitateak aurreko urtean goi-kargudun bakoitzari ordaindutako ordainsari gordinak eta gainerako diru ordainak, kontzeptuz kontzeptu
. Kargudun bakoitzaren dedikazio araubidea gobernuko, administrazioko eta zuzendaritzako eginkizunetarako.
. Azken urteko kontuak.
 
2.- MEZENASGO SOZIALA

Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duen uztailaren 2ko 10/1996 Foru Legearen hamargarren xedapen gehigarriak ezartzen du mezenasgo sozialaren ondoriozko pizgarrien araubidera iristeko aurreikusitako prozedura.Araubide horren onuradun diren entitateek dirulaguntza publikoen entitate onuradunei ezarritako gardentasun egitekoak bete behar dituzte.

AMIMET. Diru-laguntzak, 45 urtetik goitiko luzaroko langabeen kontratazioa sustatzeko
Deialdia:
1677/2018 EBAZPENA, ekainaren 26koa, 45 urtetik goitiko luzaroko langabeen kontratazioa sustatzeko diru-laguntzen deialdia onesten duena
Zenbatekoa:
33 600,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza, ANAIF - Haurtzaroa eta Familia Laguntzeko Nafarroako Elkartearendako, babespeko etxebizitzen programa egin eta gara dezan neurodibertsitate soziofuntzionala duten gazteen autonomia pertsonala eta trebetasun soziala sustatzeko
Deialdia:
Lankidetzarako hitzarmen bidez arautua
Zenbatekoa:
20 110,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
2019ko TUTERAKO UDALARENDAKO dirulaguntza kiroldegi berria eraikitzeko
Deialdia:
Dirulaguntza izenduna.
Zenbatekoa:
2 000 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención para EPEL Castel Ruiz dentro de las Ayudas en 2019 para proyectos de inversión de museos y colecciones museográficas permanentes de Navarra
Deialdia:
ORDEN FORAL 20E/2019, de 13 de marzo, de la Consejera de Cultura, Deporte y Juventud, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para inversiones de museos y colecciones museográficas permanentes de Navarra para 2019
Zenbatekoa:
10 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención para EPEL Castel Ruiz como Apoyo a la financiación de los gastos de funcionamiento y actividad del Museo Muñoz Sola de Arte Moderno en 2019
Deialdia:
Convenio de colaboración entre el Departamento de Cultura, Deporte y Juventud y EPEL Castel Ruiz
Zenbatekoa:
25 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
IBILI. Desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateendako diru-laguntzak, 2019. urterako, elkartegintzaren sustapenaren modalitatean
Deialdia:
26E/2019 Foru Agindua, martxoaren 11koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, desgaitasunak dituzten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateei 2019. urtean dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena.
Zenbatekoa:
33 983,44
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
EUNATE. Desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateendako diru-laguntzak, 2019. urterako, elkartegintzaren sustapenaren modalitatean
Deialdia:
26E/2019 Foru Agindua, martxoaren 11koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, desgaitasunak dituzten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateei 2019. urtean dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena
Zenbatekoa:
42 362,92
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Consorcio EDER. Convocatoria subvenciones para actuaciones de desarrollo y de marketing turístico realizadas por asoc. turíst., entes locales y consorcios turíst. durante 2019, derivadas del Plan Estratég. de Turismo
Deialdia:
Resolución 129E/2019, de 4 de abril, de la Directora General de Turismo y Comercio.
Zenbatekoa:
105 811,34
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Asociación Deportivo Recreativa Cultural Aralar Mendi. Convocatoria subvenciones para actuaciones de desarrollo y de marketing turístico realizadas por asoc. turíst., entes locales y consorcios turíst. durante 2019, derivadas del Plan Estratég. de Turismo
Deialdia:
Resolución 129E/2019, de 4 de abril, de la Directora General de Turismo y Comercio.
Zenbatekoa:
18 167,68
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
COCEMFE.Desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateendako diru-laguntzak, 2019. urterako, elkartegintzaren sustapenaren modalitatean
Deialdia:
26E/2019 Foru Agindua, martxoaren 11koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, desgaitasunak dituzten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateei 2019. urtean dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena
Zenbatekoa:
51 414,39
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
ATENA Fundazioa. Desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateendako diru-laguntzak, 2019. urterako, elkartegintzaren sustapenaren modalitatean
Deialdia:
15E/2019 Foru Agindua, martxoaren 9koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateei 2019. urtean diru-laguntzak emateko deialdia onesten duena
Zenbatekoa:
48 880,30
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
ASPACE . Desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateendako diru-laguntzak, 2019. urterako, elkartegintzaren sustapenaren modalitatean
Deialdia:
26E/2019 Foru Agindua, martxoaren 11koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, desgaitasunak dituzten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateei 2019. urtean dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena.
Zenbatekoa:
41 756,59
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
ASORNA. Desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateendako diru-laguntzak, 2019. urterako, elkartegintzaren sustapenaren modalitatean
Deialdia:
26E/2019 Foru Agindua, martxoaren 11koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, desgaitasunak dituzten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateei 2019. urtean dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena
Zenbatekoa:
45 156,08
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
ASDN.Desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateendako diru-laguntzak, 2019. urterako, elkartegintzaren sustapenaren modalitatean
Deialdia:
26E/2019 Foru Agindua, martxoaren 11koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, desgaitasunak dituzten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateei 2019. urtean dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena
Zenbatekoa:
45 948,44
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención para Asociación Club de Jubilados de Arroniz como entidad de iniciativa social del área de personas mayores para fomento del asociacionismo, desarrollo de programas de promoción de la autonomía y voluntariado para el año 2019
Deialdia:
Orden Foral 32E/2019, de 29 de marzo, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para el fomento del asociacionismo, el desarrollo de programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia y voluntariado en el área de personas mayores para el año 2019.
Zenbatekoa:
5 528,82
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Osasunaren sustapen eta prebentzio programa komunitarioetarako 2019ko dirulaguntzak honako honentzat: Lizarrako Udala
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
473,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Osasunaren sustapen eta prebentzio programa komunitarioetarako 2019ko dirulaguntzak honako honentzat: ANTOX
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
3 182,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
ARPN.Desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateendako diru-laguntzak, 2019. urterako, elkartegintzaren sustapenaren modalitatean
Deialdia:
26E/2019 Foru Agindua, martxoaren 11koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, desgaitasunak dituzten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateei 2019. urtean dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena
Zenbatekoa:
50 327,76
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
ANPHEB. Desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateendako diru-laguntzak, 2019. urterako, elkartegintzaren sustapenaren modalitatean
Deialdia:
26E/2019 Foru Agindua, martxoaren 11koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, desgaitasunak dituzten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateei 2019. urtean dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena
Zenbatekoa:
26 365,20
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
ANFAS . Desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateendako diru-laguntzak, 2019. urterako, elkartegintzaren sustapenaren modalitatean
Deialdia:
26E/2019 Foru Agindua, martxoaren 11koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, desgaitasunak dituzten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateei 2019. urtean dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena.
Zenbatekoa:
125 536,51
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
ANELA . Desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateendako diru-laguntzak, 2019. urterako, elkartegintzaren sustapenaren modalitatean
Deialdia:
Orden Foral 26E/2019, de 11 de marzo, del Consejero del Departamento de Derechos Sociales, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades de iniciativa social del área de personas con discapacidad para el año 2019
Zenbatekoa:
10 800,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
AFAN . Desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateendako diru-laguntzak, 2019. urterako, elkartegintzaren sustapenaren modalitatean
Deialdia:
26E/2019 Foru Agindua, martxoaren 11koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, desgaitasunak dituzten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateei 2019. urtean dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena.
Zenbatekoa:
50 684,40
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
ANASAPS. Desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateendako diru-laguntzak, 2019. urterako, elkartegintzaren sustapenaren modalitatean
Deialdia:
26E/2019 Foru Agindua, martxoaren 11koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, desgaitasunak dituzten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateei 2019. urtean dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena.
Zenbatekoa:
99 027,58
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
ANAPAR . Desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateendako diru-laguntzak, 2019. urterako, elkartegintzaren sustapenaren modalitatean
Deialdia:
26E/2019 Foru Agindua, martxoaren 11koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, desgaitasunak dituzten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateei 2019. urtean dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena
Zenbatekoa:
45 225,84
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
AMIMET. Desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateendako diru-laguntzak, 2019. urterako, elkartegintzaren sustapenaren modalitatean
Deialdia:
26E/2019 Foru Agindua, martxoaren 11koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, desgaitasunak dituzten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateei 2019. urtean dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena
Zenbatekoa:
55 333,16
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza

Orriak