Erakundeei Dirulaguntzak

Atal honetan argitaratutako informazioa hauei buruzkoa da:

1.–DIRULAGUNTZAK

- Dirulaguntzen Plan Estrategikoa 2018-2020 eta haren jarduketa ildoak.
- Deialdien eta dirulaguntzak eta laguntzak ematearen Dirulaguntzen Datu Base Nazionala.
- Dirulaguntza, laguntza, beka edo sarien deialdiak.  Dauden dirulaguntzen ildoetarako sarbidea.
- Diru-laguntzen eta mezenasgo sozialen onuradunek gardentasunaren aldetik dituzten betebeharren jarraipena egitea; entitateek honako informazio publiko hau aurkeztu behar dute irailaren 11ko 59/2013 Foru Dekretua betetzeko, foru dekretu horrek arautzen baititu
Nafarroako Aurrekontu Orokorren kargurako diru-laguntzen onuradunek dituzten gardentasun betebeharrak:
 
. Gobernu, administrazio eta zuzendaritza organoen osaera.
. Organo horiek osatzen dituzten kargudunen zerrenda.
. Entitateak aurreko urtean goi-kargudun bakoitzari ordaindutako ordainsari gordinak eta gainerako diru ordainak, kontzeptuz kontzeptu
. Kargudun bakoitzaren dedikazio araubidea gobernuko, administrazioko eta zuzendaritzako eginkizunetarako.
. Azken urteko kontuak.
 
2.- MEZENASGO SOZIALA

Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duen uztailaren 2ko 10/1996 Foru Legearen hamargarren xedapen gehigarriak ezartzen du mezenasgo sozialaren ondoriozko pizgarrien araubidera iristeko aurreikusitako prozedura.Araubide horren onuradun diren entitateek dirulaguntza publikoen entitate onuradunei ezarritako gardentasun egitekoak bete behar dituzte.

Osasunaren sustapen eta prebentzio programa komunitarioetarako 2019ko dirulaguntzak honako honentzat: Erronkariko Ibaxaren Batzordea
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
3 420,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención en 2019 a la Junta General Valle Roncal para desarrollar proyectos dirigidos a fomentar y promover la igualdad entre mujeres y hombres y el programa “Pactos Locales por la Conciliación
Deialdia:
Orden Foral 11E/2019, de 19 de febrero, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, se aprueba una convocatoria de subvenciones del Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua a Entidades Locales de Navarra, para desarrollar proyectos dirigidos a fomentar y promover la igualdad entre mujeres y hombres y el programa “Pactos Locales por la Conciliación
Zenbatekoa:
2 400,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Osasunaren sustapen eta prebentzio programa komunitarioetarako 2019ko dirulaguntzak honako honentzat: Vida Nueva elkarte kristaua
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
2 453,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Osasunaren sustapen eta prebentzio programa komunitarioetarako 2019ko dirulaguntzak honako honentzat: Zarrakaztelu aldeko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatea
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
718,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Osasunaren sustapen eta prebentzio programa komunitarioetarako 2019ko dirulaguntzak honako honentzat: Henri Lenaerts Fundazioa
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
1 815,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Ciganda Ferrer Fundazioarentzako dirulaguntza, "El Molino" zentro okupazionalerako programa garatzeko, 2019an
Deialdia:
Hitzarmen bidez arautua
Zenbatekoa:
259 876,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza Gure Sustraiak gizarte ekimeneko sozietate kooperatiboarendako, 2019an egin eta garatzeko “Gure Sustraiak” Baserri Eskolako Zentro Okupazionalaren proiektua
Deialdia:
Hitzarmen bidez arautua
Zenbatekoa:
105 768,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
GIB-HIESaren infekzioari loturiko programa komunitarioetarako dirulaguntzak. 2019
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana.
Zenbatekoa:
61 814,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
IPES Elkartea. “Kultur entitateentzako diru-laguntzak, kultur hedapenerako proiektuak egiteko, 2019 (Ideia)”
Deialdia:
Arauak. 12. ALDIZKARIA - 2019ko urtarrilaren 18a. 39E/2018 FORU AGINDUA, otsailaren 21ekoa, Kultura, Kirol eta Gazteriako kontseilariak emana, diru-laguntzen deialdi hau onesten duena: “Kultur entitateentzako diru-laguntzak, kultur hedapenerako proiektuak egiteko, 2019 (Ideia)”. DDBN identifikazioa: 431125.
Zenbatekoa:
12 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
“Kultur entitateentzako diru-laguntzak, kultur hedapenerako proiektuak egiteko, 2019 (Ideia)”.Asociación Tiza
Deialdia:
12. ALDIZKARIA - 2019ko urtarrilaren 18a. 39E/2018 FORU AGINDUA, otsailaren 21ekoa, Kultura, Kirol eta Gazteriako kontseilariak emana, diru-laguntzen deialdi hau onesten duena: “Kultur entitateentzako diru-laguntzak, kultur hedapenerako proiektuak egiteko, 2019 (Ideia)”. DDBN identifikazioa: 431125.
Zenbatekoa:
14 572,55
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntzak Etxarri-Aranazko Gizarte Zerbitzu Oinarrizkoen Mankomunitatearendako, 2019an osasuna sustatzeko programak gauza ditzan ijitoen komunitatearekin
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
813,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntzak Altsasuko, Olaztiko eta Ziordiko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearendako, 2019an osasuna sustatzeko programa komunitarioak gauza ditzaten ijitoen komunitatearekin
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
938,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntzak CORELLAKO UDALArendako, 2019an osasuna sustatzeko programak gauza ditzan ijitoen komunitatearekin
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
1 382,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
SALCEDO MUEBLES DE VIANA, S. COOP. 2019 URTEA. Nafarroako lan elkartuko kooperatibetan eta lan sozietateetan bazkideak eginez enplegua sustatzeko diru-laguntzak
Deialdia:
682/2013 EBAZPENA, apirilaren 29koa, Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako lan elkartuko kooperatibetan eta lan sozietateetan bazkide gehiago sartuz enplegua sustatzeko diru-laguntzak arautzen dituena
Zenbatekoa:
5 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
GELTOKI, S. MICROCOOP. 2019 URTEA. Nafarroako lan elkartuko kooperatibetan eta lan sozietateetan bazkideak eginez enplegua sustatzeko diru-laguntzak.
Deialdia:
682/2013 EBAZPENA, apirilaren 29koa, Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako lan elkartuko kooperatibetan eta lan sozietateetan bazkide gehiago sartuz enplegua sustatzeko diru-laguntzak arautzen dituena
Zenbatekoa:
15 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
ONNECA, S. MICROCOOP. 2019 URTEA. Nafarroako lan elkartuko kooperatibetan eta lan sozietateetan bazkideak eginez enplegua sustatzeko diru-laguntzak
Deialdia:
682/2013 EBAZPENA, apirilaren 29koa, Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako lan elkartuko kooperatibetan eta lan sozietateetan bazkide gehiago sartuz enplegua sustatzeko diru-laguntzak arautzen dituena
Zenbatekoa:
12 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntzak MUNDUKO MEDIKUAK elkartearendako, 2019an osasuna sustatzeko programak gauza ditzan ijitoen komunitatearekin
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
6 620,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntzak Gaz Kaló Nafarroako ijitoen elkarteen federazioarendako, 2019an osasuna sustatzeko programak gauza ditzan ijitoen komunitatearekin.
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
115 269,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntzak LA MAJARÍ IJITOEN ELKARTEArendako, 2019an osasuna sustatzeko programak gauza ditzan
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
102 273,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Mezenasgo soziala 2019. AFINA - Asociación Fibromialgia de Navarra
Deialdia:
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Aitorpenerako Arrazoia:
Mezenasgoa
Mezenasgo soziala 2019. ANELA- Asociación Navarra de Esclerosis Lateral Amiotrófica
Deialdia:
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Aitorpenerako Arrazoia:
Mezenasgoa
Mezenasgo soziala 2019. Xauli Elkartea
Deialdia:
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Aitorpenerako Arrazoia:
Mezenasgoa
Mezenasgo soziala 2019. Asociación Internacional Teléfono de la Esperanza
Deialdia:
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Aitorpenerako Arrazoia:
Mezenasgoa
Mezenasgo soziala 2019. ANA - Asociación Navarra de Autismo
Deialdia:
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Aitorpenerako Arrazoia:
Mezenasgoa
Mezenasgo soziala 2019. Asociación Navarra en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual - ANFAS
Deialdia:
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Aitorpenerako Arrazoia:
Mezenasgoa

Orriak