Erakundeei Dirulaguntzak

Atal honetan argitaratutako informazioa hauei buruzkoa da:

1.–DIRULAGUNTZAK

- Dirulaguntzen Plan Estrategikoa 2018-2020 eta haren jarduketa ildoak.
- Deialdien eta dirulaguntzak eta laguntzak ematearen Dirulaguntzen Datu Base Nazionala.
- Dirulaguntza, laguntza, beka edo sarien deialdiak.  Dauden dirulaguntzen ildoetarako sarbidea.
- Diru-laguntzen eta mezenasgo sozialen onuradunek gardentasunaren aldetik dituzten betebeharren jarraipena egitea; entitateek honako informazio publiko hau aurkeztu behar dute irailaren 11ko 59/2013 Foru Dekretua betetzeko, foru dekretu horrek arautzen baititu
Nafarroako Aurrekontu Orokorren kargurako diru-laguntzen onuradunek dituzten gardentasun betebeharrak:
 
. Gobernu, administrazio eta zuzendaritza organoen osaera.
. Organo horiek osatzen dituzten kargudunen zerrenda.
. Entitateak aurreko urtean goi-kargudun bakoitzari ordaindutako ordainsari gordinak eta gainerako diru ordainak, kontzeptuz kontzeptu
. Kargudun bakoitzaren dedikazio araubidea gobernuko, administrazioko eta zuzendaritzako eginkizunetarako.
. Azken urteko kontuak.
 
2.- MEZENASGO SOZIALA

Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duen uztailaren 2ko 10/1996 Foru Legearen hamargarren xedapen gehigarriak ezartzen du mezenasgo sozialaren ondoriozko pizgarrien araubidera iristeko aurreikusitako prozedura.Araubide horren onuradun diren entitateek dirulaguntza publikoen entitate onuradunei ezarritako gardentasun egitekoak bete behar dituzte.

Mezenasgo soziala 2019. Asociación Navarra en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual - ANFAS
Deialdia:
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Aitorpenerako Arrazoia:
Mezenasgoa
Mezenasgo soziala 2019. Fundación Elkarte
Deialdia:
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Aitorpenerako Arrazoia:
Mezenasgoa
Mezenasgo soziala 2019. ANADI-Asociación Navarra de Diabetes
Deialdia:
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Aitorpenerako Arrazoia:
Mezenasgoa
Mezenasgo soziala 2019. Asociación de Mayores Lacarra
Deialdia:
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Aitorpenerako Arrazoia:
Mezenasgoa
Mezenasgo soziala 2018. Fundación Aspace Navarra para el Empleo
Deialdia:
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Aitorpenerako Arrazoia:
Mezenasgoa
Mezenasgo soziala 2019. Fundación de Profesionales Solidarios
Deialdia:
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Aitorpenerako Arrazoia:
Mezenasgoa
Mezenasgo soziala 2019. Asociación Síndrome de Down de Navarra
Deialdia:
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Aitorpenerako Arrazoia:
Mezenasgoa
Subvención a FUNDACIÓN ATENA, como entidad cultural, para la realización de proyectos de difusión cultural 2019. (IDEIA)
Deialdia:
BOLETÍN Nº 12 - 18 de enero de 2019. ORDEN FORAL 39E/2018, de 21 de diciembre, de la Consejera de Cultura, Deporte y Juventud, por la que se aprueba la convocatoria de “Subvenciones a entidades culturales para realización de proyectos de difusión cultural 2019
Zenbatekoa:
2 300,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza Gizakia Helburu Fundazioarendako, adikzioak komunitatean prebenitzeko-2019
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
35 862,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza HEGOAK elkartearendako, komunitatean adikzioak prebenitzeko-2019
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak
Zenbatekoa:
27 410,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención en 2019 a la a la Fundación ADITECH para el funcionamiento de la Unidad de Innovación Social
Deialdia:
Concesión directa: RESOLUCIÓN 79E/2019, de 15 de mayo, de la Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo, por la que se concede autoriza el gasto y se aprueba el convenio por el que se regula la subvención a ADItech para financiar durante el primer semestre de 2019 la actividad de la Unidad de Innovación Social.
Zenbatekoa:
45 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención en 2019 al Tribunal Laboral de Navarra para el cumplimiento de sus fines: promover, facilitar y proporcionar los sistemas, mecanismos y prácticas de solución voluntaria de los conflictos laborales, individuales o colectivos
Deialdia:
Resolución 64E/2019, de 24 de abril, de la Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo, por la que se aprueba el convenio regulador y se autoriza el gasto.
Zenbatekoa:
720 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntzak GIB-HIESaren infekzioari loturiko programa komunitarioetarako. 2019
Deialdia:
190/2019 EBAZPENA, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
68 092,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
FRENOS IRUÑA, SAL 2019 URTEA. Nafarroako lan elkartuko kooperatibetan eta lan sozietateetan bazkideak eginez enplegua sustatzeko diru-laguntzak
Deialdia:
Resolución 682/2013, de 29 de abril, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo, por la que se regula la concesión de subvenciones al fomento del empleo en las cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales de Navarra mediante la incorporación de socios en las mismas
Zenbatekoa:
10 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
FRENOS IRUÑA, SAL 2019 URTEA. Nafarroako lan elkartuko kooperatibetan eta lan sozietateetan bazkideak eginez enplegua sustatzeko diru-laguntzak
Deialdia:
682/2013 EBAZPENA, apirilaren 29koa, Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako lan elkartuko kooperatibetan eta lan sozietateetan bazkide gehiago sartuz enplegua sustatzeko diru-laguntzak arautzen dituena
Zenbatekoa:
5 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención a Fundación Varazdin como entidad sin ánimo de lucro para Programas comunitarios de interés social a favor de personas desempleadas para el año 2019
Deialdia:
ORDEN FORAL 8E/2019, de 8 de febrero
Zenbatekoa:
99 460,64
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención a Fundación Traperos de Emaús como entidad sin ánimo de lucro para Programas comunitarios de interés social a favor de personas desempleadas para el año 2019
Deialdia:
ORDEN FORAL 8E/2019, de 8 de febrero
Zenbatekoa:
99 994,01
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza Nafarroako Ijitoen Elkarte den La Majariri, komunitatean adikzioak prebenitzeko-2019
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
28 996,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención al Consejo regulador de la Indicación Geográfica Protegida Ternera de Navarra
Deialdia:
Resolución 1707/2018, de 31 de diciembre de 2018 del Director General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería
Zenbatekoa:
66 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Convenio 2019 por el que se regula la concesión de una subvención a la Fundación Navarra para la Excelencia-Bikaintasunerako Nafarroako Fundazioa
Deialdia:
Convenio 2019 por el que se regula la concesión de una subvención a la Fundación Navarra para la Excelencia.
Zenbatekoa:
160 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención al Consejo regulador de la Indicación Geográfica Protegida Cordero de Navarra
Deialdia:
Resolución 1707/2018, de 31 de diciembre de 2018 del Director General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería
Zenbatekoa:
27 153,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención al Consejo regulador de la Denominación de Origen Roncal
Deialdia:
RESOLUCIÓN 1707/2018, de 31 de diciembre de 2018, del Director General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería
Zenbatekoa:
24 240,39
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención en 2019 a la Fundación ADITECH para la organización del concurso SCIENCEKAITZA para el proyecto más innovador de Navarra.
Deialdia:
Concesión directa
Zenbatekoa:
170 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención en 2019 para la ejecución de las obras de “renovación de redes y pavimentación de la zona turística de Javier”.
Deialdia:
No hay convocatoria, es una subvención directa (nominativa) prevista en los Presupuestos Generales de Navarra de 2019, concretamente en la partida 830001-83130-7609-432106 (E) “Subvención Ayuntamiento Javier. Red de aguas zona turística”. PUBLICACIÓN: Ley Foral 27/2018, de 24 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2019, publicada en el BON nº 250, de 31-12-2018.
Zenbatekoa:
250 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención en 2019 a la Mancomunidad de Carcastillo para desarrollar proyectos dirigidos a fomentar y promover la igualdad entre mujeres y hombres y el programa “Pactos Locales por la Conciliación
Deialdia:
Orden Foral 11E/2019, de 19 de febrero, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, se aprueba una convocatoria de subvenciones del Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua a Entidades Locales de Navarra, para desarrollar proyectos dirigidos a fomentar y promover la igualdad entre mujeres y hombres y el programa “Pactos Locales por la Conciliación
Zenbatekoa:
2 400,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza

Orriak