Erakundeei Dirulaguntzak

Atal honetan argitaratutako informazioa hauei buruzkoa da:

1.–DIRULAGUNTZAK

- Dirulaguntzen Plan Estrategikoa 2018-2020 eta haren jarduketa ildoak.
- Deialdien eta dirulaguntzak eta laguntzak ematearen Dirulaguntzen Datu Base Nazionala.
- Dirulaguntza, laguntza, beka edo sarien deialdiak.  Dauden dirulaguntzen ildoetarako sarbidea.
- Diru-laguntzen eta mezenasgo sozialen onuradunek gardentasunaren aldetik dituzten betebeharren jarraipena egitea; entitateek honako informazio publiko hau aurkeztu behar dute irailaren 11ko 59/2013 Foru Dekretua betetzeko, foru dekretu horrek arautzen baititu
Nafarroako Aurrekontu Orokorren kargurako diru-laguntzen onuradunek dituzten gardentasun betebeharrak:
 
. Gobernu, administrazio eta zuzendaritza organoen osaera.
. Organo horiek osatzen dituzten kargudunen zerrenda.
. Entitateak aurreko urtean goi-kargudun bakoitzari ordaindutako ordainsari gordinak eta gainerako diru ordainak, kontzeptuz kontzeptu
. Kargudun bakoitzaren dedikazio araubidea gobernuko, administrazioko eta zuzendaritzako eginkizunetarako.
. Azken urteko kontuak.
 
2.- MEZENASGO SOZIALA

Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duen uztailaren 2ko 10/1996 Foru Legearen hamargarren xedapen gehigarriak ezartzen du mezenasgo sozialaren ondoriozko pizgarrien araubidera iristeko aurreikusitako prozedura.Araubide horren onuradun diren entitateek dirulaguntza publikoen entitate onuradunei ezarritako gardentasun egitekoak bete behar dituzte.

CERMIN Desgaitasuna duten pertsonen Nafarroako entitate ordezkarien batzordearendako dirulaguntza, "Sentsibilizazioa eta intzidentzia" proiektua garatzeko, 2019an
Deialdia:
Hitzarmen bidez arautua
Zenbatekoa:
105 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza EUROCONSULTORÍA FORMACIÓN EMPRESA, S.L. (EUROFORMAC) entitateari, 2019an lehentasunez lanean ari direnei zuzendutako eta Nafarroako Espezializazio Adimentsuaren Estrategiari lotutako prestakuntza programak egiteko.
Deialdia:
30E/2019 EBAZPENA, otsailaren 18koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, “Lehentasunez lanean ari direnei zuzendutako eta Espezializazio Adimentsuaren Estrategiari lotutako prestakuntza programak” dirulaguntzaren deialdia ebazten duena. 2019ko 51. NAO, martxoaren 14koa.
Zenbatekoa:
39 186,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES NAVARRA entitateari, 2019an lehentasunez lanean ari direnei zuzendutako eta Nafarroako Espezializazio Adimentsuaren Estrategiari lotutako prestakuntza programak egiteko.
Deialdia:
E621/2019 EBAZPENA, apirilaren 16koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, “Lehentasunez lanean ari direnei zuzendutako eta Espezializazio Adimentsuaren Estrategiari lotutako prestakuntza programak” dirulaguntzaren deialdia ebazten duena. 2019ko 51. NAO, martxoaren 14koa.
Zenbatekoa:
39 748,80
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza RODOIA 2000 S.L. entitateari, 2019an lehentasunez lanean ari direnei zuzendutako eta Nafarroako Espezializazio Adimentsuaren Estrategiari lotutako prestakuntza programak egiteko.
Deialdia:
E621/2019 EBAZPENA, apirilaren 16koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, “Lehentasunez lanean ari direnei zuzendutako eta Espezializazio Adimentsuaren Estrategiari lotutako prestakuntza programak” dirulaguntzaren deialdia ebazten duena. 2019ko 51. NAO, martxoaren 14koa.
Zenbatekoa:
38 984,40
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza ASOCIACIÓN DE INDUSTRIA DE NAVARRA entitateari, 2019an lehentasunez lanean ari direnei zuzendutako eta Nafarroako Espezializazio Adimentsuaren Estrategiari lotutako prestakuntza programak egiteko.
Deialdia:
30E/2019 EBAZPENA, otsailaren 18koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, “Lehentasunez lanean ari direnei zuzendutako eta Espezializazio Adimentsuaren Estrategiari lotutako prestakuntza programak” dirulaguntzaren deialdia ebazten duena. 2019ko 51. NAO, martxoaren 14koa.
Zenbatekoa:
39 952,64
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza ACCIÓN LABORAL entitateari, 2019an lehentasunez lanean ari direnei zuzendutako eta Nafarroako Espezializazio Adimentsuaren Estrategiari lotutako prestakuntza programak egiteko.
Deialdia:
E621/2019 EBAZPENA, apirilaren 16koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, “Lehentasunez lanean ari direnei zuzendutako eta Espezializazio Adimentsuaren Estrategiari lotutako prestakuntza programak” dirulaguntzaren deialdia ebazten duena. 2019ko 51. NAO, martxoaren 14koa.
Zenbatekoa:
39 557,70
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Nafarroako DYA Errepideko Laguntza Elkartearendako dir-laguntza, 2019. urterako babes zibilaren arloan
Deialdia:
Diru-laguntza izenduna da
Zenbatekoa:
203 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Nafarroako “Acción Contra la Trata” Elkartearen dirulaguntza, emakume elkarte bezala, 2019ko emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzera eta bultzatzera zuzendutako proiektuak garatzeko Nafarroako Foru Erkidegoan.
Deialdia:
8E/2019 FORU AGINDUA, otsailaren 18
Zenbatekoa:
6 485,36
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Abian Media S.L. diru-laguntza, Nafarroako ikus-entzunezkoen ekoizpenerako laguntzak 2019. urtean
Deialdia:
59E/2018 Foru Agindua, azaroaren 20koa, Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetako Kontseilariak emana.
Zenbatekoa:
45 605,95
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Javier Ramos Cizaurre diru-laguntza, Nafarroako ikus-entzunezkoen ekoizpenerako laguntzak 2019. urtean
Deialdia:
59E/2018 Foru Agindua, azaroaren 20koa, Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetako Kontseilariak emana.
Zenbatekoa:
29 696,94
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Nafar Ikusentzunezkoak S.A. diru-laguntza, Nafarroako ikus-entzunezkoen ekoizpenerako laguntzak 2019. urtean
Deialdia:
59E/2018 Foru Agindua, azaroaren 20koa, Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetako Kontseilariak emana.
Zenbatekoa:
181 035,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Xaloa Telebista Elkartearendako diru-laguntza, Nafarroako ikus-entzunezkoen ekoizpenerako laguntzak 2019. urtean
Deialdia:
59E/2018 Foru Agindua, azaroaren 20koa, Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetako Kontseilariak emana.
Zenbatekoa:
270 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Editora Independiente de Medios de Navarra SA-rendako diru-laguntza, Nafarroako ikus-entzunezkoen ekoizpenerako laguntzak 2019. urtean
Deialdia:
59E/2018 Foru Agindua, azaroaren 20koa, Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetako Kontseilariak emana
Zenbatekoa:
573 662,12
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Ayuda a Beeplanet Factory, S.L. para la realización de proyectos estratégicos de I+D 2018-2020
Deialdia:
Resolución 16E/2018, de 19 de enero, de la Directora General de Industria, Energía e Innovación.
Zenbatekoa:
232 671,60
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Ayuda a Fundación Pública Miguel Servet para la realización de proyectos de I+D para el año 2018
Deialdia:
Resolución 17E/2018, de 19 de enero de la Directora General de Industria, Energía e Innovación
Zenbatekoa:
584 773,32
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Ayuda a Fundación para la Investigación Medica Aplicada para la realización de proyectos de I+D para el año 2018
Deialdia:
Resolución 17E/2018, de 19 de enero de la Directora General de Industria, Energía e Innovación
Zenbatekoa:
1 012 945,76
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Ayuda a L' Urederra Fundación para el Desarrollo Tecnológico y Social para la realización de proyectos de I+D para el año 2018
Deialdia:
Resolución 17E/2018, de 19 de enero de la Directora General de Industria, Energía e Innovación
Zenbatekoa:
363 969,17
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Ayuda a ADITECH para la realización de proyectos de I+D para el año 2018
Deialdia:
Resolución 17E/2018, de 19 de enero de la Directora General de Industria, Energía e Innovación
Zenbatekoa:
307 186,97
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Ayuda a Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias -INTIA- para la realización de proyectos de I+D para el año 2018
Deialdia:
Resolución 17E/2018, de 19 de enero de la Directora General de Industria, Energía e Innovación
Zenbatekoa:
124 740,86
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Ayuda a Fundación I+D Automoción y Mecatrónica para la realización de proyectos estratégicos de I+D 2018-2020
Deialdia:
Resolución 16E/2018, de 19 de enero, de la Directora General de Industria, Energía e Innovación.
Zenbatekoa:
713 819,37
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Ayuda a Fundación para la Investigación Medica Aplicada para la realización de proyectos estratégicos de I+D 2018-2020
Deialdia:
Resolución 16E/2018, de 19 de enero, de la Directora General de Industria, Energía e Innovación.
Zenbatekoa:
1 477 481,22
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Ayuda a Fundación Pública Miguel Servet para la realización de proyectos estratégicos de I+D 2018-2020
Deialdia:
Resolución 16E/2018, de 19 de enero, de la Directora General de Industria, Energía e Innovación.
Zenbatekoa:
1 574 747,08
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Ayuda a Isanatur Spain, S.L. para la realización de proyectos estratégicos de I+D 2018-2020
Deialdia:
Resolución 16E/2018, de 19 de enero, de la Directora General de Industria, Energía e Innovación.
Zenbatekoa:
182 055,70
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Ayuda a Making Genetics, S.L. para la realización de proyectos estratégicos de I+D 2018-2020
Deialdia:
Resolución 16E/2018, de 19 de enero, de la Directora General de Industria, Energía e Innovación.
Zenbatekoa:
19 440,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Ayuda a Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias -INTIA- para la realización de proyectos estratégicos de I+D 2018-2020
Deialdia:
Resolución 16E/2018, de 19 de enero, de la Directora General de Industria, Energía e Innovación.
Zenbatekoa:
219 045,89
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza

Orriak