Erakundeei Dirulaguntzak

Atal honetan argitaratutako informazioa hauei buruzkoa da:

1.–DIRULAGUNTZAK

- Dirulaguntzen Plan Estrategikoa 2018-2020 eta haren jarduketa ildoak.
- Deialdien eta dirulaguntzak eta laguntzak ematearen Dirulaguntzen Datu Base Nazionala.
- Dirulaguntza, laguntza, beka edo sarien deialdiak.  Dauden dirulaguntzen ildoetarako sarbidea.
- Diru-laguntzen eta mezenasgo sozialen onuradunek gardentasunaren aldetik dituzten betebeharren jarraipena egitea; entitateek honako informazio publiko hau aurkeztu behar dute irailaren 11ko 59/2013 Foru Dekretua betetzeko, foru dekretu horrek arautzen baititu
Nafarroako Aurrekontu Orokorren kargurako diru-laguntzen onuradunek dituzten gardentasun betebeharrak:
 
. Gobernu, administrazio eta zuzendaritza organoen osaera.
. Organo horiek osatzen dituzten kargudunen zerrenda.
. Entitateak aurreko urtean goi-kargudun bakoitzari ordaindutako ordainsari gordinak eta gainerako diru ordainak, kontzeptuz kontzeptu
. Kargudun bakoitzaren dedikazio araubidea gobernuko, administrazioko eta zuzendaritzako eginkizunetarako.
. Azken urteko kontuak.
 
2.- MEZENASGO SOZIALA

Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duen uztailaren 2ko 10/1996 Foru Legearen hamargarren xedapen gehigarriak ezartzen du mezenasgo sozialaren ondoriozko pizgarrien araubidera iristeko aurreikusitako prozedura.Araubide horren onuradun diren entitateek dirulaguntza publikoen entitate onuradunei ezarritako gardentasun egitekoak bete behar dituzte.

Subvención a Fundación Traperos de Emaús como entidad sin ánimo de lucro para Programas comunitarios de interés social a favor de personas desempleadas para el año 2019
Deialdia:
ORDEN FORAL 8E/2019, de 8 de febrero
Zenbatekoa:
99 994,01
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza Nafarroako Ijitoen Elkarte den La Majariri, komunitatean adikzioak prebenitzeko-2019
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
28 996,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención al Consejo regulador de la Indicación Geográfica Protegida Ternera de Navarra
Deialdia:
Resolución 1707/2018, de 31 de diciembre de 2018 del Director General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería
Zenbatekoa:
66 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Convenio 2019 por el que se regula la concesión de una subvención a la Fundación Navarra para la Excelencia-Bikaintasunerako Nafarroako Fundazioa
Deialdia:
Convenio 2019 por el que se regula la concesión de una subvención a la Fundación Navarra para la Excelencia.
Zenbatekoa:
160 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención al Consejo regulador de la Indicación Geográfica Protegida Cordero de Navarra
Deialdia:
Resolución 1707/2018, de 31 de diciembre de 2018 del Director General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería
Zenbatekoa:
27 153,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención al Consejo regulador de la Denominación de Origen Roncal
Deialdia:
RESOLUCIÓN 1707/2018, de 31 de diciembre de 2018, del Director General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería
Zenbatekoa:
24 240,39
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención en 2019 a la Fundación ADITECH para la organización del concurso SCIENCEKAITZA para el proyecto más innovador de Navarra.
Deialdia:
Concesión directa
Zenbatekoa:
170 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención en 2019 para la ejecución de las obras de “renovación de redes y pavimentación de la zona turística de Javier”.
Deialdia:
No hay convocatoria, es una subvención directa (nominativa) prevista en los Presupuestos Generales de Navarra de 2019, concretamente en la partida 830001-83130-7609-432106 (E) “Subvención Ayuntamiento Javier. Red de aguas zona turística”. PUBLICACIÓN: Ley Foral 27/2018, de 24 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2019, publicada en el BON nº 250, de 31-12-2018.
Zenbatekoa:
250 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención en 2019 a la Mancomunidad de Carcastillo para desarrollar proyectos dirigidos a fomentar y promover la igualdad entre mujeres y hombres y el programa “Pactos Locales por la Conciliación
Deialdia:
Orden Foral 11E/2019, de 19 de febrero, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, se aprueba una convocatoria de subvenciones del Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua a Entidades Locales de Navarra, para desarrollar proyectos dirigidos a fomentar y promover la igualdad entre mujeres y hombres y el programa “Pactos Locales por la Conciliación
Zenbatekoa:
2 400,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención en 2019 al Ayuntamiento de Miranda de Arga para desarrollar proyectos dirigidos a fomentar y promover la igualdad entre mujeres y hombres y el programa “Pactos Locales por la Conciliación
Deialdia:
Orden Foral 11E/2019, de 19 de febrero, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, se aprueba una convocatoria de subvenciones del Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua a Entidades Locales de Navarra, para desarrollar proyectos dirigidos a fomentar y promover la igualdad entre mujeres y hombres y el programa “Pactos Locales por la Conciliación
Zenbatekoa:
2 339,64
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención en 2019 al Ayuntamiento de Cortes para desarrollar proyectos dirigidos a fomentar y promover la igualdad entre mujeres y hombres y el programa “Pactos Locales por la Conciliación
Deialdia:
Orden Foral 11E/2019, de 19 de febrero, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, se aprueba una convocatoria de subvenciones del Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua a Entidades Locales de Navarra, para desarrollar proyectos dirigidos a fomentar y promover la igualdad entre mujeres y hombres y el programa “Pactos Locales por la Conciliación
Zenbatekoa:
2 400,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención en 2019 al Ayuntamiento de Bargota para desarrollar proyectos dirigidos a fomentar y promover la igualdad entre mujeres y hombres y el programa “Pactos Locales por la Conciliación
Deialdia:
Orden Foral 11E/2019, de 19 de febrero, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, se aprueba una convocatoria de subvenciones del Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua a Entidades Locales de Navarra, para desarrollar proyectos dirigidos a fomentar y promover la igualdad entre mujeres y hombres y el programa “Pactos Locales por la Conciliación
Zenbatekoa:
2 550,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención en 2019 al Ayuntamiento de Cintruénigo para desarrollar proyectos dirigidos a fomentar y promover la igualdad entre mujeres y hombres y el programa “Pactos Locales por la Conciliación
Deialdia:
Orden Foral 11E/2019, de 19 de febrero, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, se aprueba una convocatoria de subvenciones del Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua a Entidades Locales de Navarra, para desarrollar proyectos dirigidos a fomentar y promover la igualdad entre mujeres y hombres y el programa “Pactos Locales por la Conciliación
Zenbatekoa:
16 999,25
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención a La Pamplonesa como entidad cultural para la realización de proyectos de difusión cultural 2019. (IDEIA)
Deialdia:
ORDEN FORAL 39E/2018, de 21 de diciembre, de la Consejera de Cultura, Deporte y Juventud, por la que se aprueba la convocatoria de “Subvenciones a entidades culturales para realización de proyectos de difusión cultural 2019 (Ideia)”. Identificación BDNS: 431125.
Zenbatekoa:
16 745,18
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
TRANSPORTES ACCESIBLES PENINSULARES S.L.-(ar)endako dirulaguntza, lehentasunez langabeak kontratatzeko konpromisoa duten prestakuntza ekintzak finantzatzeko, 2019rako
Deialdia:
417E/2018 EBAZPENA, irailaren 13koa, zeinaren bidez onesten baita 2019ko deialdia dirulaguntza publikoak emateko lehentasunez langabeak kontratatzeko konpromisoa duten prestakuntza ekintzak finantzatzeko. 2016. NAO, 2018ko urriaren 24koa. 256E/2017 Ebazpena, abenduaren 15ekoa, oinarri arautzaileak aldatu eta 2018. urterako deialdia onesten duena. 5. NAO, 2018ko urtarrilaren 8koa. 49E/2017 EBAZPENA, apirilaren 4koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, dirulaguntza publikoen oinarri arautzaileak ezartzen dituena, kontratazio-konpromisoa duten prestakuntza ekintzak finantzatzeko. 80. NAO, 2017ko apirilaren 26koa.
Zenbatekoa:
29 835,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza CLAVNA entitatearentzat, Nafarroako ETEetan lanbide profil estrategikoak garatzeko eta lanbide profilak txertatzeko, bai eta ere 2019an enpresa sentsibilizazioko ekintzak egiteko
Deialdia:
987E/2019 Ebazpena, abenduaren 14koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena. 32. NAO, 2019ko otsailaren 15ekoa 34E/2019 Ebazpena, otsailaren 26koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, akatsak zuzentzen dituena ekainaren 8ko 987E/2018 Ebazpenean. 47. NAO, 2019ko martxoaren 8koa
Zenbatekoa:
52 470,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA RIBERA entitatearentzat, Nafarroako ETEetan lanbide profil estrategikoak garatzeko eta lanbide profilak txertatzeko, bai eta ere 2019an enpresa sentsibilizazioko ekintzak egiteko
Deialdia:
987E/2019 Ebazpena, abenduaren 14koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena. 32. NAO, 2019ko otsailaren 15ekoa 34E/2019 Ebazpena, otsailaren 26koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, akatsak zuzentzen dituena ekainaren 8ko 987E/2018 Ebazpenean. 47. NAO, 2019ko martxoaren 8koa
Zenbatekoa:
17 340,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza CLUB DE MARKETING DE NAVARRA entitatearentzat, Nafarroako ETEetan lanbide profil estrategikoak garatzeko eta lanbide profilak txertatzeko, bai eta ere 2019an enpresa sentsibilizazioko ekintzak egiteko
Deialdia:
987E/2019 Ebazpena, abenduaren 14koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena. 32. NAO, 2019ko otsailaren 15ekoa 34E/2019 Ebazpena, otsailaren 26koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, akatsak zuzentzen dituena ekainaren 8ko 987E/2018 Ebazpenean. 47. NAO, 2019ko martxoaren 8koa
Zenbatekoa:
50 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Nafarroako Odol-emaileen Elkartearendako (ADONA) dirulaguntza 2019. urterako.
Deialdia:
Dirulaguntza izenduna.
Zenbatekoa:
388 200,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Concesión de subvención al club deportivo "CD Arga" en 2019 por la participación en competiciones oficiales de carácter nacional e interautonómico, no profesional.
Deialdia:
Convocatoria aprobada mediante Orden Foral 29E/2018, de 24 de julio, de la Consejera de Cultura, Deporte y Juventud y publicada en el BOLETÍN Nº 168 - 30 de agosto de 2018
Zenbatekoa:
50 174,59
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE NAVARRA entitatearentzat, Nafarroako ETEetan lanbide profil estrategikoak garatzeko eta lanbide profilak txertatzeko, bai eta ere 2019an enpresa sentsibilizazioko ekintzak egite
Deialdia:
987E/2019 Ebazpena, abenduaren 14koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena. 32. NAO, 2019ko otsailaren 15ekoa 34E/2019 Ebazpena, otsailaren 26koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, akatsak zuzentzen dituena ekainaren 8ko 987E/2018 Ebazpenean. 47. NAO, 2019ko martxoaren 8koa
Zenbatekoa:
26 100,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES NAVARRA entitatearentzat, Nafarroako ETEetan lanbide profil estrategikoak garatzeko eta lanbide profilak txertatzeko, bai eta 2019an enpresa sentsibilizazioko ekintzak egiteko ere
Deialdia:
987E/2019 Ebazpena, abenduaren 14koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena. 32. NAO, 2019ko otsailaren 15ekoa. 34E/2019 Ebazpena, otsailaren 26koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, akatsak zuzentzen dituena ekainaren 8ko 987E/2018 Ebazpenean. 47. NAO, 2019ko martxoaren 8koa.
Zenbatekoa:
80 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE NAVARRA entitatearentzat, Nafarroako ETEetan lanbide profil estrategikoak garatzeko eta lanbide profilak txertatzeko, bai eta 2019an enpresa sentsibilizazioko ekintzak egiteko ere
Deialdia:
987E/2019 Ebazpena, abenduaren 14koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena. 32. NAO, 2019ko otsailaren 15ekoa. 34E/2019 Ebazpena, otsailaren 26koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, akatsak zuzentzen dituena ekainaren 8ko 987E/2018 Ebazpenean. 47. NAO, 2019ko martxoaren 8koa.
Zenbatekoa:
100 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza ASOCIACIÓN NAVARRA DE TALLERES DE REPARACION VEHICULOS entitatearentzat, Nafarroako ETEetan lanbide profil estrategikoak garatzeko eta lanbide profilak txertatzeko, bai eta ere 2019an enpresa sentsibilizazioko ekintzak egiteko.
Deialdia:
987E/2019 Ebazpena, abenduaren 14koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena. 32. NAO, 2019ko otsailaren 15ekoa 34E/2019 Ebazpena, otsailaren 26koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, akatsak zuzentzen dituena ekainaren 8ko 987E/2018 Ebazpenean. 47. NAO, 2019ko martxoaren 8koa
Zenbatekoa:
13 360,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza ASOCIACIÓN DE CONSTRUCTORES PROMOTORES DE NAVARRA entitatearentzat, Nafarroako ETEetan lanbide profil estrategikoak garatzeko eta lanbide profilak txertatzeko, bai eta ere 2019an enpresa sentsibilizazioko ekintzak egiteko.
Deialdia:
987E/2019 Ebazpena, abenduaren 14koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena. 32. NAO, 2019ko otsailaren 15ekoa 34E/2019 Ebazpena, otsailaren 26koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, akatsak zuzentzen dituena ekainaren 8ko 987E/2018 Ebazpenean. 47. NAO, 2019ko martxoaren 8koa
Zenbatekoa:
53 720,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza

Orriak