Gobernua

Nafarroako Gobernua Nafarroako Foru Komunitateko administrazioaren politika orokorra ezarri eta gidatzen duen kide anitzeko organoa da eta lehendakariaren agintearen eta zuzendaritzaren menpean egiten du lan. Halaber, eginkizun hauek ditu: legegintzarako ekimena, betearazteko eginkizuna, erregelamendu-ahalmena, eta, Espainiako Konstituzioaren, Nafarroako foru eraentza berrezarri eta hobetzeari buruzko abuztuaren 10eko 13/1982 Lege Organikoaren eta foru lege honen arabera legez esleitzen zaion beste edozein eginkizun.

Osaera: Nafarroako Gobernua lehendakariak eta kontseilariek osatzen dute.

   
  Gobernuko lehendakaria
Uxue Barkos Berruezo
Dietas y comisiones
 
         
Garapen Ekonomikorako lehendakariordea 
Manu Ayerdi Olaizola
Dietas y comisiones
 
Eskubide Sozialetako lehendakariordea 
Miguel Laparra Navarro
Dietas y comisiones
         
Ogasuneko eta Finantza Politikako kontsailaria
Mikel Aranburu Urtasun
Dietas y comisiones
  Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako kontseilaria
María José Beaumont Aristu
Dietas y comisiones
         
Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetako kontsailaria
Ana Ollo Hualde
Dietas y comisiones
  Hezkuntzako kontsailaria
María Roncesvalles Solana Arana
Dietas y comisiones
         
Osasuneko kontsailaria
Fernando Domínguez Cunchillos
Dietas y comisiones
  Kultura, Kirol eta Gazteriako kontsailaria
Ana Herrera Isasi
Dietas y comisiones
         
Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontsailaria
Isabel Elizalde Arretxea
Dietas y comisiones
     
 
 
 

Gobernuaren plana

Programa-akordioa 2015-2019 Dietas y comisiones
100 eguneko balantzea Dietas y comisiones
2015-2016 balantzea Dietas y comisiones
2015-2017 balantzea Dietas y comisiones
2015-2018 balantzea Dietas y comisiones
 

Gobernuaren Erabakiak  Dietas y comisiones

Aurreko Gobernuak        Dietas y comisiones