Gobernuko kideak eta goi-kargudunak

Kontsultatu gobernuko kideei buruzko informazio guztia, bai eta goi-kargudunei, behin-behineko langileei eta arduradun nagusiei buruzkoa ere.  Dietas y comisiones

Dosier bat aurkeztu da Gobernuko kide, goi-kargudun eta arduradun nagusi bakoitzarendako, honako informazio hau ematen delarik: Identifikazioa eta izendapena. Datu biografiko profesionalak. Eginkizunak. Erakunde publikoetako eta merkataritza sozietateetako kide anitzeko organo bateko eta zuzendaritza edo administrazio kontseiluetako kide bada. Jarduera publiko eta pribatuak, zeinetarako baimendu edo aitortu zaion bateragarritasuna. Edozein motatako ordainsariak, urtean kargu publiko batean aritzeagatik jasotakoak. Kargua uztean jasotako kalte-ordainak, baldin badaude. Ondasun, eskubide eta betebehar patrimonialen aitorpena. Bidaien gastuak.
 

Dietas y comisiones Goi kargudunen ordainsariak
Dietas y comisiones Dietak eta Bidaien gastuak
  Bateragarritasunari buruzko ebazpenak (ez dago indarrean dagoenik)
Dietas y comisiones Jardueren, ondasunen eta ordainsarien aitorpenak
Dietas y comisiones Oparien erregistroa
Dietas y comisiones Agenda
   
Dietas y comisiones Gobernuko lehendakaria      
Dietas y comisiones Garapen Ekonomikorako lehendakariordea      
Dietas y comisiones Eskubide Sozialetako lehendakariordea      
Dietas y comisiones Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilaria       
Dietas y comisiones Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako kontseilaria      
Dietas y comisiones Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetako kontseilaria      
Dietas y comisiones Hezkuntzako kontseilaria      
Dietas y comisiones Osasuneko kontseilaria      
Dietas y comisiones Kultura, Kirol eta Gazteriako kontseilaria      
Dietas y comisiones Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilaria