1/2019 Foru Lege-Dekretua, martxoaren 27koa, Sozietateen gaineko Zergaren abenduaren 28ko 26/2016 Foru Legea hein batean aldatzen duena

Legealdia: 
2015-2019
Departamentua: 
Ogasuneko eta Finantza Politikako Departamentua
Gaurkotzea data: 
2019/06/10, Astelehena