1/2019 Legegintzako Foru Dekretua, urtarrilaren 30ekoa, Tributu Harmonizazioari buruzkoa, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 30eko 19/1992 Foru Legea aldatzen duena

Legealdia: 
2015-2019
Departamentua: 
Ogasuneko eta Finantza Politikako Departamentua
Dokumentazioa: 
Gaurkotzea data: 
2019/02/28, Osteguna