Foru Dekretu Proiektua, Nafarroako 2017ko Kontu Orokorrei buruzkoa