Plan Estrategikoaren diagrama

Prozesuaren Diagrama

Aitzineko diagraman  @  jarri da online parte-hartzea onartzen duten faseetan.

2017/10/31, Asteartea