Araudia egin aurreko jendeaurreko kontsulta

Lege edo erregelamendu baten proiektu edo aurreproiektu baten prestaketan jendearen parte-hartzea errazteko, hura egin aurretik jendaurreko kontsulta bat garatuko da, gune honen bitartez, etorkizuneko arauak uki ditzakeen subjektu eta erakunde adierazgarrienek iritzia eman dezaten alderdi hauei buruz:
a. Ekimenarekin konpondu nahi diren arazoak.
b. Onespenaren beharra eta egokiera.
c. Arauaren helburuak.
d. Balizko konponbide alternatiboak, erregulaziokoak eta erregulaziokoak ez direnak.

IZENBURUA Argitalpen data Kontsultaren hasiera Kontsultaren amaiera Kontsultaren
Aldez aurreko Kontsulta publikoa, Nafarroako Foru Komunitatean familia gurasobakarrak egiaztatzeari buruzko otsailaren 7ko 5/2019 Foru Legea garatzeko proiektua prestatu aurrekoa 2019-11-04 2019-11-04 2019-11-25 Itxita
Consulta pública previa a la elaboración de un Proyecto de Orden Foral para establecer el Calendario Oficial de Vacunaciones Infantiles de Navarra 2019-07-31 2019-07-31 2019-08-22 Itxita
Consulta pública previa relativa a la Orden Foral por la que se regula el uso de fitosanitarios a base de prosulfocarb en Navarra en el año 2019 2019-06-04 2019-06-04 2019-06-25 Itxita
Consulta pública previa a la elaboración de un Proyecto de Orden Foral para establecer el Calendario Oficial de Vacunaciones de Personas Adultas de Navarra 2019-05-10 2019-05-10 2019-05-31 Itxita
Foru dekretuaren proiektua garatzeko aldez aurreko kontsulta publikoa, Nafarroako Foru Komunitateko etxebizitzetan bizi ahal izateko gutxieneko baldintzak arautzen dituena 2019-05-07 2019-05-07 2019-05-28 Itxita
Consulta Pública Previa a la elaboración de un Proyecto de Decreto Foral para la creación de una red de atención temprana en la Comunidad Foral de Navarra 2019-04-24 2019-04-24 2019-05-16 Itxita
Consulta Pública Previa a la elaboración de un Proyecto de Orden Foral que regule el Servicio de Atención Temprana dependiente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas en la Comunidad Foral de Navarra 2019-04-24 2019-04-24 2019-05-16 Itxita
Consulta pública previa a la elaboración de un Anteproyecto de Ley Foral por el que se regulan las Áreas de Promoción Económica de la Comunidad Foral de Navarra 2019-03-14 2019-03-14 2019-04-23 Itxita
Aldez aurreko kontsulta publikoa, honako foru dekretu hau eguneratzeko proiektuari buruzkoa: Hezkuntza eta Kultura Departamentuaren mendekoa den Hezkuntza Bereziko Baliabideen Zentroa sortu zuen Foru Dekretua 2019-03-20 2019-03-20 2019-04-09 Itxita
Nafarroako Foru Komunitateko Ikus-entzunezko Komunikazio Zerbitzuei buruzko 5/2012 Foru Dekretua, urtarrilaren 25ekoa, aldatzeko proiektuaren inguruko aurretiko kontsulta publikoa 2019-03-04 2019-03-04 2019-03-25 Itxita
Kontsulta publikoa Foru agindu bat prestatzeko honako agindu hau aldatzeko:26E/2017 Foru Agindua, ekainaren 16koa, Garapen Ekonomikorako kontseilariak emana 2019-02-28 2019-02-28 2019-03-21 Itxita
Maiatzaren 30eko 43/2018 Foru Dekretuaren aldaketa prestatu aurreko kontsulta; Dekretu horren bidez bigarren jarduera arautzen da Nafarroako suhiltzaileen zerbitzuko suhiltzaile edo suhiltzaile-kabo lanpostuak betetzen dituzten langileentzat 2019-02-27 2019-02-27 2019-03-20 Itxita
Consulta previa a la aprobación de la “Normativa Técnica para la instalación de los lomos de asno (ralentizadores de velocidad) en las travesías de la Red de Carreteras de Navarra y las condiciones para su autorización” 2019-02-18 2019-02-18 2019-03-11 Itxita
Consulta pública previa a la elaboración de un proyecto de Orden Foral por la que se modifica la Orden Foral 216E/2018, de 5 de junio, del Consejero de Salud, por la que se crea el Observatorio de Muerte Digna de Navarra 2019-02-14 2019-02-14 2019-03-06 Itxita
Consulta pública previa a la elaboración de un proyecto de Decreto Foral por el que se crea el Registro de trabajadores expuestos a carcinógenos de Navarra (RETERCAR-Na) y se regula su funcionamiento 2019-02-04 2019-02-04 2019-03-04 Itxita
Hezkuntza-itunen zenbait alderdi arautzen dituen Foru Agindu Proiektua egiteko aldez aurreko kontsulta publikoa 2019-02-06 2019-02-06 2019-02-26 Itxita
Foru dekretuaren proiektua garatzeko aldez aurreko kontsulta publikoa, Nafarroako foruzaingoaren bigarren jardueraren erregelamendua onetsiko duena 2019-01-28 2019-01-28 2019-02-19 Itxita
Aldez aurreko kontsulta, 25/2013 Foru Dekretuaren aldaketari buruzkoa, horren bidez Nafarroako foruzaingoko kideek zerbitzuaren arrazoiak direla eta arropa erabili eta erosteagatik kalte-ordaina jasotzeko baldintzak, eta beste neurri batzuk arautzeko 2019-01-28 2019-01-28 2019-02-19 Itxita
Consulta pública previa a la elaboración de un Decreto Foral por el que se reordena la red de centros educativos públicos de la Comunidad Foral de Navarra 2019-01-25 2019-01-25 2019-02-14 Itxita
Euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeari eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuespenei buruzko Foru Dekretuaren gaineko aldez aurreko kontsulta 2018-11-27 2018-11-27 2018-12-21 Itxita
Consulta pública previa a la elaboración de un proyecto de Decreto Foral por el que se crea el Registro Sanitario de Actividades Alimentarias de Navarra (RSAAN) y se regula su funcionamiento 2018-10-17 2018-10-17 2018-11-12 Itxita
Nafarroako Zuzenbide Zibilari buruzko Konpilazioa edo Foru Berria aldatzeko Foru Legearen aurreproiektua prestatu aurrekoa 2018-09-20 2018-09-21 2018-10-15 Itxita
Consulta pública previa para la elaboración del Proyecto de Decreto Foral por el que se regula la autorización y los requisitos de funcionamiento de los servicios en materia de servicios sociales 2018-09-19 2018-09-19 2018-10-10 Itxita
Consulta pública previa del proyecto que regulará la protección de los animales de compañía 2018-08-27 2018-08-27 2018-09-14 Itxita
Consulta pública previa a la elaboración de un Proyecto de Decreto Foral para la modificación del Reglamento de provisión de puestos de trabajo en las Administraciones Públicas de Navarra 2018-08-14 2018-08-14 2018-09-05 Itxita
Consulta previa por la que se modifica la Orden Foral 162/2013, de 7 de noviembre, por la que se estableció el procedimiento para la obtención de los certificados acreditativos de habilitación profesional para la prestación de servicios en ambulancia 2018-08-10 2018-08-10 2018-09-04 Itxita
Consulta pública previa sobre la propuesta de Orden Foral que limita el uso del prosulfocarb 2018-08-09 2018-08-09 2018-08-31 Itxita
Consulta pública previa sobre la propuesta de aprobación del Plan de Fomento de la Producción Ecológica de Navarra 2018-2020 2018-07-30 2018-07-30 2018-08-21 Itxita
Consulta pública previa a la elaboración del proyecto de Orden Foral por que se regula el procedimiento de acreditación de agentes de ejecución del sistema navarro de I+D+i y su inscripción en un Registro público. 2018-07-27 2018-07-27 2018-08-20 Itxita
Consulta pública previa para la elaboración de la Orden Foral reguladora de los distintivos de los vehículos con autorizaciones de arrendamiento con conductor (VTC) 2018-07-04 2018-07-04 2018-07-26 Itxita
Consulta pública previa sobre la modificación de Orden Foral 98/2015, de 20 de octubre, de ayudas a la conservación de recursos genéticos ganaderos mediante el apoyo a las asociaciones de criadores de ganado de Navarra 2018-07-02 2018-07-02 2018-07-20 Itxita
Consulta pública previa sobre Proyecto de Decreto Foral que modifica el Decreto Foral 269/1996, de 1 de julio, por el que se regulan los medicamentos veterinarios en la Comunidad Foral de Navarra 2018-06-27 2018-06-27 2018-07-17 Itxita
Consulta pública previa sobre la modificación de la Orden Foral 61/2018, de 27 de febrero, de ayudas de agroambiente y clima (medida 10) y agricultura ecológica (medida 11), incluidas en el PDR de Navarra 2014-2020 2018-06-27 2018-06-27 2018-07-17 Itxita
Aldez aurreko kontsulta publikoa, urriaren 26ko 94/2016 Foru Dekretua, Nafarroako gizarteratze eta laneratze enpresen kalifikazioaren, erregistroaren eta laguntzen araubidea ezartzen duena, aldatu aurretik 2018-06-20 2018-06-20 2018-07-11 Itxita
Consulta pública previa a la elaboración de un proyecto de Decreto Foral de regulación del transporte sanitario público 2018-05-04 2018-05-04 2018-06-04 Itxita

Orriak