Aurrekontu eta kontu orokorrak

Aurrekontu orokorrak dira aurreikuspen bat, urte natural bati dagozkion diru-sarrera eta gastuena, eta jasotzen dute epe horretan exekutiboak jarraitu beharreko politika. Segidan aurrekontu eta kontu orokorrei buruzko informazioa aurkezten da, horiek modu grafikoan ikusteko tresna batekin batera, hala errazago ulertzeko.

Honako hauek kontsulta ditzakezu:


Osotara ulertzeko aurrekontu eta kontuei buruz argitaratutako informazioa, interesekoa izaten ahal da Nafarroako Foru Komunitatearen finantzaketa sistema edo Hitzarmen Ekonomikoa kontsultatzea, Nafarroaren eta Estatuaren arteko zerga eta finantza harremanak arautzen dituen tresna baita.