Kontsulta publikoak

Gobernuaren ekimenari buruzko informazioa eta atarian argitaratua, lege edo erregelamendu baten aurreproiektua edo etorkizuneko proiektua egiteko prozesuan herritarren parte-hartzea errazteko aurretik egindako kontsulta publikoei dagokiena. Kontsulta hau legea egin aurrekoa izaten da, eta gauzatzen da etorkizuneko arauak uki ditzakeen pertsonen eta ordezkaritza handieneko erakundeen iritzia biltzeko. Normalean kontsultaren asmoa izaten da honako hauek biltzea: konpondu nahi diren arazoak, hori onesteko beharra eta aukera, helburuak eta izan daitezkeen konponbideak.

Informazioa eskura egoten da atal bakoitzean, baina horretaz gain, bada informazio horretarako berariazko bilatzaile bat, eta horri esker, emaitzak iragazten ahal dira hautatzeko irizpide batzuen arabera, hain zuzen ere honako hauek:

Kontsulta publikoak

Aribidean

Bukatuak