Ondarea

Administrazioaren ondarea osatzen dute bere ondasun eta eskubideek; hortik kanpo daude Nafarroako Zerga Ogasunaren finantza baliabideak. Honi buruzko informazioa kontsulta dezakezu: