Plangintza

Plangintzaren bidez ezartzen dira erakundearen helburuak, eta zehazten horiek lortzeko prozedura egokiak.

Gobernu-programa edo programa-akordioa: biltzen ditu gobernuak abian jarri behar dituen ekimenak, legealdi honetarako herritarrekin hartutako konpromisoak betetzeko. Ekimenak zehazki definitzeari esker, horien jarraipena eta koordinazioa egin dezakete, batetik, departamentuek banan-banan eta, bestetik, gobernuak oro har.

Arau plangintza:

Urteko Araugintza Planaren bidez gauzatzen da; horretan jasotzen dira Gobernuari aurkeztuko zaizkion lege edo erregelamendu mailako proposamen guztiak, onetsiak izan daitezen. Honako hauek kontsulta ditzakezu:
 

 

 
Planen eta programen plangintza:

Plangintza hori gauzatzen da Parte-hartzeko Urteko Planaren bidez, zeinek jasotzen baitu Nafarroako Gobernuko departamentuek sustaturiko planen zerrenda, 1., 2. eta 3. eranskinetan ageri dena; onesteko prozeduran parte hartzeko aukera izanen dute herritarrek. Honako hauek kontsulta ditzakezu: