Prozedurak eta zerbitzuak

Prozedurak 

Kontsultatzen ahal dira, batetik, oro har herritarrak hartzaile dituzten prozedura orokorrak eta berariazkoak, Foru Komunitateko Administrazioaren departamentuek eta erakunde autonomoek tramitatuak, eta, bestetik, administrazio publikoko langileen interesekoak diren prozedurak, langileei dagozkienak.

Berariazko ebazpena emateko eta jakinarazteko epea 6 hilabetetik gorakoa duten prozeduren zerrenda. Informazio hori Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta Foru Sektore Publiko Instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen I. eranskinean kontsulta daiteke.
Administrazioaren isiltasuna negatiboa den prozeduren zerrenda. Informazio hori Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta Foru Sektore Publiko Instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen II. eranskinean kontsulta daiteke.

Prozeduren inbentarioa


Zerbitzuak

Foru Komunitateko Administrazioak herritarrei eskaintzen dien laguntza; izaten dira administrazioak egin beharreko jarduketak, normalean herritarrek eskatuta edo pertsona juridikoek zein ordezkariek eskatuta, askotariko gaiei buruzkoak. Zerbitzuetako bakoitzak bere administrazio prozedura izaten du, hau da, eskaera tramitatzerakoan kontuan hartu beharreko epeak, urratsak eta baldintzak.

Zerbitzu eta tramiteen katalogoa
Egoitza elektronikoa
Kexak, erreklamazioak, iradokizunak eta esker ona adierazteko prozedura

 

NafarroanOsasuna webgunearen bidez gestio asko egin daitezke online, esaterako: Oinarrizko osasun laguntzarako hitzordua, osasun txartela, bigarren iritzi mediko bat, eta.


Bai eta hauek ere:

Kontsultatu arlo hauetarako dauden zerbitzu eta zentroak:

Adinekoak

Zerbitzuak Zentroak

Osasun Mentala

Zerbitzuak Zentroak

Desgaitasuna

Zerbitzuak Zentroak

Gizarte Inklusioa

Zerbitzuak Zentroak

Mendekotasuna

Zerbitzuak Zentroak

Nafarroako Gobernuak zure eskura jartzen ditu. Bulegoak, telefonoa, posta elektronikoa, Internet eta sare sozialak. Horien bidez, argibideak eska ditzakezu, agiriak aurkeztu, tramiteak egin, kexak helarazi edo iradokizunak bidali.