Kontuak ematea

Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko 5/2018 Foru Legearen helburu nagusietako bat da herritarren aurrean egin beharreko kontu-ematea erraztea; modu horretan, kasuan-kasuan Nafarroako Gobernua osatzen duten pertsona guztiek konpromisoa hartuko dute gobernu jardunean gardentasunez aritzeko, eta beharturik egonen dira herritarrei beren kudeaketaren kontu ematera. Beraz, hemen Gobernu ekintzaren berri ematen da:

a) Nafarroako Gobernuaren ekintza.

b) Goi-kargudunen ordainsarien, jardueren eta ondasunen aitorpena.

c) Goi-kargudun ohien kargu-uzte ondorengo ordainsariak.