Ana Ollo Hualde

Bigarren lehendakariordea eta Memoria eta Bizikidetzako, Kanpo Ekintzako eta Euskarako kontseilaria

Zein jarduera publiko eta pribatutarako jaso duen baimena

Ez du inolako jarduera publiko edo pribaturik bateragarritasun eskaera beharrezkoa duenik.

Ordainsariak

Soldata: 86.958,76 euro, 2023rako gordina/urtean.
 

Kargua uztean jasotako kalte-ordainak, halakorik bada

Batere ez.
 

Onura Sozialak eta gauzatan ordaintzea

Ez du halakorik jasotzen.
 
Zein erakunde publiko eta sozietatetako kide anitzeko organo eta administrazio kontseiluetan parte hartzea: 
Lehendakaritza
Euskarabidea-Euskararen Nafar Institutuaren Gobernu Kontseilua
Euskararen Nafar Kontseilua
Memoria Historikoaren arloko Koordinazio Batzorde Teknikoa
Terrorismoaren biktimei laguntzeko batzordea
Lehedakariordetza
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko Koordinazio Batzordea