Félix María Taberna Monzón

Lehen lehendakariordea eta Lehendakaritza eta Berdintasun kontseilaria

Zein jarduera publiko eta pribatutarako jaso duen baimena

Ez du inolako jarduera publiko edo pribaturik bateragarritasun eskaera beharrezkoa duenik.
 

Ordainsariak

Soldata: 75.287,52 euros, 2023rako gordina/urtean.
 

Kargua uztean jasotako kalte-ordainak, halakorik bada

Batere ez.
 

Onura Sozialak eta gauzatan ordaintzea

Ez du halakorik jasotzen.
 
Zein erakunde publiko eta sozietatetako kide anitzeko organo eta administrazio kontseiluetan parte hartzea: 
Lehendakaritza
Ebaluazioko Foru Batzordea
Gardentasuna eta Gobernu Irekia ezartzeko Departamentuarteko Batzordea
Herritarren Parte-hartzerako Nafarroako Kontseilua
Irisgarritasun Unibertsalaren eta Ezgaitasunen bat duten Pertsonen Aukera-berdintasunaren Sustapenerako Kontseilua
Nafarroako Berdintasunerako Institutuaren Gobernu Kontseilua
Nafarroako Berdintasunerako Kontseilua
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko Koordinazio Batzordea
Nafarroako Foru Zuzenbide Zibilaren Kontseilu Aholku-emailea
Berdintasunerako Sailarteko Batzordeko lehendakariordea