Mª Carmen Maeztu Villafranca

Zein jarduera publiko eta pribatutarako jaso duen baimena

Ez du inolako jarduera publiko edo pribaturik bateragarritasun eskaera beharrezkoa duenik.
 

Ordainsariak

Soldata: 87.661,14 euros, 2023rako gordina/urtean.
 

Kargua uztean jasotako kalte-ordainak, halakorik bada

Batere ez.
 

Onura Sozialak eta gauzatan ordaintzea

Ez du halakorik jasotzen.
 
Zein erakunde publiko eta sozietatetako kide anitzeko organo eta administrazio kontseiluetan parte hartzea: 
Lehendakaritza
Gizarte Zerbitzuen Arloko Administrazio arteko Kontseilua
Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko Gobernu Kontseilua
Nafarroako Adinekoen Kontseilua
Nafarroako Adingabearen Kontseilua
Nafarroako Desgaitasunaren Kontseilua
Nafarroako Garapenerako Lankidetzaren Kontseilua
Nafarroako Gizarte Ongizatearen Kontseilua
Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako Gobernu Kontseilua