Óscar Chivite Cornago

Zein jarduera publiko eta pribatutarako jaso duen baimena

Ez du inolako jarduera publiko edo pribaturik bateragarritasun eskaera beharrezkoa duenik.
 

Ordainsariak

Soldata: 74.973,50 euro, 2023rako gordina/urtean.
 

Kargua uztean jasotako kalte-ordainak, halakorik bada

Batere ez.
 

Onura Sozialak eta gauzatan ordaintzea

Ez du halakorik jasotzen.
 
Zein erakunde publiko eta sozietatetako kide anitzeko organo eta administrazio kontseiluetan parte hartzea: 
Lehendakaritza
Iruñerriko Mugikortasunaren eta Garraioaren Mahaia
Lurralde Mugaketako Batzordekoa
Nafarroako Garraioen Kontseilua
Nafarroako Taxien Kontseilua
Toki Araubideko Foru Batzordekoa