Gardentasunari eta Gobernu Irekiari buruzkoa araudia

Zerrenda honetan dago Gardentasunari eta Gobernu Irekiari buruzko araudia:


Estatuko Araudia

 • 19/2013 Legea, abenduaren 9koa, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzkoa
 • 919/2014  Errege Dekretua, urriaren 31koa, Gardentasunaren eta Gobernu Onaren Kontseiluaren Estatutua onesten duena

Nafarroako Foru Komunitatea

 • 17/2020 Foru Legea, abenduaren 16koa, Ingurumenean eragina duten jarduerak arautzen dituena.
 • 12/2019 Foru Legea, martxoaren 22koa, Nafarroako Parte-hartze Demokratikoari buruzkoa.
 • 11/2019 Foru Legea, martxoaren 11koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta Foru-Sektore Publiko Instituzionalari buruzkoa.
 • 5/2018 Foru Legea, maiatzaren 17koa, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzkoa.
 • 5/2016 Foru Legea, apirilaren 28koa, 11/2012 Foru Lege aldaketa, ekainaren 21ekoa, Gardentasunari eta Gobernu Irekiari buruzkoa
 • 2/2011 Foru Legea, martxoaren 17koa, Gobernu Onaren Kodea ezartzen duena.
 • 15/2009 Foru Legea, abenduaren 9koa, Enpresa edo lanbide jarduerak abian jartzeko xedearekin administrazioa errazteko neurriei buruzkoa
 • 14/2004 Foru Legea, abenduaren 3ko, Nafarroako Gobernuari eta lehendakariari buruzko..
 • 19/1996 Foru Legea, azaroaren 4koa, Nafarroako Gobernuko kideen eta Nafarroako Foru Komunitatearen administrazioko goi karguen bateraezintasunei buruzkoa.
 • 6/1990 Foru Legea, uztailaren 2koa, Nafarroako Toki Administrazioari buruzkoa
 • 1/2017 Legegintzako Foru Dekretua, uztailaren 26koa, Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina onesten duena.
 • 59/2013 Foru Dekretua, irailaren 11koa, Nafarroako Aurrekontu Orokorren kargurako diru-laguntzen onuradunen gardentasunerako betebeharrak arautzen dituena.
 • 6/2013 Foru Dekretua, urtarrilaren 23koa, Nafarroako Gobernuko kideen eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko goi-kargudunen ordainsarien, jardueren eta ondasunen aitorpena eta argitalpena arautzen dituena
 • 39/2005 Foru Dekretua, otsailaren 24ko, Nafarroako Gobernuaren funtzionamenduari buruzkoa.